Forskare skapar världens största skattkarta

En grupp spanska arkeologer och historiker har kartlagt hundratals fartygsvrak i Nordamerika. De är ända från Christofer Columbus tid och var lastade med allt från slavar till guld.

Det första spanska skeppet som förliste vid den nordamerikanska kusten var Christofer Columbus flaggskepp Santa María.

Efter att i fem år har gått igenom alla kända arkiv har en grupp forskare skapat en översikt över fartyg från det spanska imperiet, som förlist i de nordamerikanska farvattnen.

Listan sträcker sig ända från 1492, när Christofer Columbus Santa Maria sjönk, till det spansk-amerikanska kriget 1898. Totalt 681 förlisningar har registrerats med upplysningar om skeppens last, antal besättningsmedlemmar och hur de sjönk.

Lastade med bland annat slavar och vapen

Skeppen transporterade bland annat slavar, vapen, kryddor och sällsynta religiösa reliker. Endast en fjärdedel av de 681 vraken har undersökts av dykare under årens lopp, men forskarna har inga planer på att inleda någon större skattjakt:

”Vårt primära mål var att ta fram ett redskap som kan hjälpa till att identifiera och skydda vrakplatser”, säger gruppens ledare, arkeologen Carlos León.

Kartan anger exakta positioner för många av vraken, men vissa är uppskattningar.

© Grafik av Carsten Skjold

Arbetet fortsätter till nästa år

Nu ska arkeologerna, i samarbete med bland annat USA och Kuba, slå fast vilka vrak som riskerar att förstöras eller plundras. Översikten kommer även att vara till stor hjälp för historiker, och forskarlaget är långtifrån färdiga.

Nästa år fortsätter arbetet, denna gång med skepp som förlist vid bland annat Columbias och Mexikos kuster.