Historia/Shutterstock/Ritzau Scanpix

Flottsvin fick medalj ... och slutade som bacon

Den skeppsbrutna grisen Tirpitz fick erkännande för sin tapperhet, men hönshusets frestelser kunde den inte stå emot, och det slutade ödesdigert.

När det tyska örlogsfartyget Dresden 1915 sänktes utanför Chile, lyckades en gris ta sig upp från last­rummet. Kapten och besättning hade lämnat det sjunkande skeppet, och djuret fattade klokt nog samma beslut.

En timme senare räddades den sim­mande grisen av sjömän på det engelska örlogsfartyget Glasgow.

De imponerade sjömännen gav grisen namnet Tirpitz efter den tyska flottans chef och gav den en tapperhetsmedalj för att ha lämnat fartyget sist.

Tirpitz blev sjömännens vän och stannade på fartyget i ett år, innan den överfördes till en artilleriskola.

Där skövlade grisen dessvärre ett hönshus och skickades tillbaka till kap­tenen på Glasgow. Han hade inga varmare känslor för grisen, så 1919 slaktades den efter en auktion till förmån för brittiska Röda Korset.