Mike Pitts
Invincible nyhet vrak

Enastående krigsfartyg avslöjar sina hemligheter

År 1747 stal britterna krigsfartyget Invincible från Frankrike. De blev så imponerade att Englands krigsfartyg därefter byggdes med Invincible som förebild.

Enorma taljor, kanoner och till och med en golvmopp som brittiska matroser tvättade fartygsdäcket med för över 250 år sedan. Det är några av de cirka tvåtusen föremål som en grupp arkeologer nyligen har bärgat från vraket av krigsfartyget Invincible.

”Det är nog det bäst bevarade krigsfartyget från 1700-talet i Storbritannien”, säger Dan Pascoe vid Bournemouth University, som ansvarar för bärgningen.

Sand bevarade vrakdelarna

Enligt arkeologen var det brittiska fartyget fyllt med proviant och utrustning när det år 1758 gick på en sandbank utanför Englands kust i Engelska kanalen.

Vraket täcktes av sand, så både fartyget och utrustningen är extremt välbevarade: ”Vi hittar föremålen på deras ursprungliga plats, vilket säger oss mycket om livet ombord.”

Bland de personliga kuriositeterna kan nämnas en sjömans kritpipa, en officers locktång till peruken samt flera flaskor, många med intakt innehåll.

Arkeologerna har även bärgat fartygets sex ton tunga bog, flera kanoner, en kanonport av trä samt rep, vilket man sällan hittar.

Invincible hade många kanoner

Invincible byggdes i Frankrike år 1744, men britterna erövrade fartyget efter ett sjöslag tre år senare. De insåg snart att dess utformning var revolutionerande.

Med sina 55 meter var det strömlinjeformade fartyget längre än de brittiska, och det kunde lasta betydligt fler kanoner under däck.

Med de 74 kanonerna kunde fartyget avfyra en förödande bredsida. Därför blev fartygstypen ryggraden i den brittiska flottan fram till slaget vid Trafalgar år 1805.

Vraket av Invincible hittades år 1979, men utforskades då bara sparsamt. Nu har den skyddande sanden flyttat sig, så arkeologerna beslöt att hämta upp vrakdelarna innan de går förlorade.

Se inspelningar av vraket och de många återfunna föremålen ovan. Copyright: Bournemouth University