U.S. Navy

Atomen gav flottan kraft

Ubåtar led fram till 1950-talet av en stor svaghet – deras dieselelektriska drivkälla krävde luft för att fungera, och ubåtar kunde därför endast befinna sig i u-läge under begränsad tid. Det förändrades helt, när Nautilus sjösattes 1954.

© PJF Military Collection/Imageselect

Mannen bakom: Satte säkerheten först

Amiral Hyman Rickover (1900–1986)chockade flottans ledning, när han 1946 föreslog att ubåtar skulle drivas med kärnenergi. Flottan bytte dock fot och gav Rickover i uppgift att bygga Nautilus.

Amiralen var känd som en perfektionist – ett drag som gav honom många fiender, men även gjorde amerikanska atomubåtar till världens säkraste.

Utforska atomubåtens detaljer:

Reaktor alstrar drivkraft

Reaktorn förser genom ett rörsystem ubåtens turbiner med ånga. Turbinerna genererar 13 400 hästkrafter och driver två axlar­, som får fartygets propellrar att rotera.

Getty Images

Metallhölje skyddar mot strålning

En tryckvattenreaktor levererar kraft till ubåtens turbiner. Reaktorn skyddas av ett tjockt metallhölje för att minska strålningen.

Getty Images

Sjömännen bodde bekvämt akterut

De meniga sjömännen bodde i ubåtens akter. Där fanns det även plats för en tvättmaskin, en torktumlare, ett mörkrum och ett mindre bibliotek.

Getty Images

Matsalen hade biograf och ismaskin

Kraften från kärnenergin gjorde det möjligt att bygga Nautilus större än tidigare ubåtar. Matsalen har plats för 36 man. Rummet användes även som biograf och är utrustat med ­jukebox och ismaskin.

Getty Images

2021: Ubåt blev minnesmärke

Efter 25 års tjänstgöring och mer än 800 000 tillryggalagda kilometer lade ­Nautilus 1979 till för sista gången. Ubåten utgör nu huvudattraktionen på Submarine Force Library and Museum i Connecticut. Nautilus har status som nationellt ­minnesmärke och underhålls löpande.

Victor-ny

New York gav Nautilus en hjältes mottagande, när ubåten återvände från färden till Nordpolen.

© Granger/Imageselect

Blev första fartyget vid Nordpolen

Den 23 juli 1958 lämnade Nautilus flottbasen Pearl Harbor för att korsa Nordpolen – en ­bedrift inget annat fartyg ännu lyckats med. Under färden under istäcket skulle ubåten vara utan radiokontakt och därför beroende av instrument som lätt påverkades av den ­kraftiga magnetismen vid polerna.

Nautilus dök ner under istäcket den förste augusti, och två dagar senare förkunnade kapten William R. Anderson: ”För världen, för landet och för flottan – vi passerar nu Nordpolen”. Nautilus hade fullföljt uppdraget.