Atomen gav flottan kraft

Ubåtar led fram till 1950-talet av en stor svaghet – deras dieselelektriska drivkälla krävde luft för att fungera, och ubåtar kunde därför endast befinna sig i u-läge under begränsad tid. Det förändrades helt, när Nautilus sjösattes 1954.

Ubåtar led fram till 1950-talet av en stor svaghet – deras dieselelektriska drivkälla krävde luft för att fungera, och ubåtar kunde därför endast befinna sig i u-läge under begränsad tid. Det förändrades helt, när Nautilus sjösattes 1954.

U.S. Navy
© PJF Military Collection/Imageselect

Mannen bakom: Satte säkerheten först

Amiral Hyman Rickover (1900–1986)chockade flottans ledning, när han 1946 föreslog att ubåtar skulle drivas med kärnenergi. Flottan bytte dock fot och gav Rickover i uppgift att bygga Nautilus.

Amiralen var känd som en perfektionist – ett drag som gav honom många fiender, men även gjorde amerikanska atomubåtar till världens säkraste.

Utforska atomubåtens detaljer:

New York gav Nautilus en hjältes mottagande, när ubåten återvände från färden till Nordpolen.

© Granger/Imageselect

Blev första fartyget vid Nordpolen

Den 23 juli 1958 lämnade Nautilus flottbasen Pearl Harbor för att korsa Nordpolen – en ­bedrift inget annat fartyg ännu lyckats med. Under färden under istäcket skulle ubåten vara utan radiokontakt och därför beroende av instrument som lätt påverkades av den ­kraftiga magnetismen vid polerna.

Nautilus dök ner under istäcket den förste augusti, och två dagar senare förkunnade kapten William R. Anderson: ”För världen, för landet och för flottan – vi passerar nu Nordpolen”. Nautilus hade fullföljt uppdraget.