Thomas Wakefield Goodspeed
John D. Rockefeller

Vem var den förste oljebaronen?

På några årtionden gick John D. Rockefeller från fattig yngling till USA:s rikaste man. Hemligheten var massor av olja och en sällsynt affärsbegåvning.

Den förste som tjänade en förmögenhet på olja var den amerikanske affärsmannen John D. Rockefeller. Redan som ung visade han sig ha näsa för affärer, och när han på 1860-talet noterade att olja från underjorden i allt högre grad hade börjat ersätta valolja som bränsle, köpte han ett oljeraffinaderi i delstaten Ohio i USA.

Rockefeller visade sig vara oerhört skicklig på att producera olja. På de flesta raffinaderier bearbetades omkring 60 procent av råoljan till fotogen, medan resten kasserades. Men inte hos Rockefeller. Han effektiviserade sin produktion, så att restprodukten förädlades till bensin, smörjolja, tjära och paraffin, som kunde säljas med stor vinst.

John D. Rockefeller

I början av 1900-talet hade Rockefeller i praktiken monopol på oljeproduktionen i USA.

© Thomas Wakefield Goodspeed

Bilen gjorde Rockefeller stormrik

Genom uppköp av konkurrenter och införandet av nya tekniker tog Rockefeller sakta men säkert över det mesta av oljemarknaden. När hans makt var som störst kontrollerade han 90 procent av oljemarknaden i USA. Hans rikedom växte ytterligare efter uppfinningen av bilen, vilket ökade efterfrågan på olja.

År 1913 uppskattades Rockefellers förmögenhet till 900 miljoner dollar – vilket motsvarade tre procent av USA:s BNP samma år. Rockefeller spenderade en stor del av sina pengar på välgörande ändamål, bland annat inom medicin och andra vetenskaper samt utbildning. Forskare vid Rockefeller University i New York utvecklade till exempel ett vaccin mot gula febern, vilket ledde till ett Nobelpris.