Uncle Sam-diamanten

Fynd av jättediamant ledde till boom i diamantturism.

Den råa Uncle Sam-diamanten innan den delades.

Onkel Sam avvärjde en hotande konkurs

År 1906 hittade John Wesley Huddleston ett par små glänsande stenar på sin mark nära staden Murfreesboro i västra Arkansas, USA. Kassören i den lokala banken erbjöd sig att köpa dem för 50 cent, men Huddleston lät undersöka dem och fick reda på att det rörde sig om diamanter till ett mycket större värde. Han hittade många fler diamanter, och när även grannen började hitta diamanter på sin mark spred sig ryktet snabbt, och Murfreesboro utvecklades till en äkta boomtown, full av ivriga diamantjägare.

Så småningom blev det mer ordnade förhållanden – åtminstone på ytan. Marken köptes upp av två företag, Arkansas Diamond Mining Company och Ozark Diamond Mines Corporation. Grannsämjan varade emellertid inte länge, för de båda företagen trakasserade varandra hela tiden med sabotage och dyrbara rättegångar.

Medarbetare gjorde ett ovanligt fynd

På 1920-talet var båda bolagen på konkursens rand, och Arkansas Diamond Mining Company klarade sig från en stor skuld enbart på grund av ett ovanligt fynd: 1924 stötte en av medarbetarna, Wesley Oley Basham, på en diamant, som i oslipat tillstånd vägde 40,23 karat – den största som hittats i USA.

Diamanten fick namnet Uncle Sam. Det var Bashams öknamn i arbetslaget, men att stenen skall vara uppkallad efter honom är möjligen inte sant.

Diamantgrävning för turister

År 1950 kom de båda bolagen på bättre fot med varandra. Man hade båda insett att diamantindustrin på platsen var dåligt lönsam, så man gick samman om att omvandla platsen till en turistattraktion. The Crater of Diamonds State Park är i dag ett populärt utflyktsmål. När man har betalt entré, får man gräva så mycket man vill, och det man hittar får man behålla utan kostnad (man hittar i snitt två diamanter om dagen).

Läs om diamantparken här