Shah-diamanten

En eunuck på flykt från ett harem utlöste en internationell kris, och en enorm diamant användes som försoningsgåva.

Shah-diamanten. Ryskt frimärke från 1971.

Eunuck utlöste kris

Stämningen i Teheran var starkt antirysk i början av 1829. Året innan hade Persien lidit nederlag i ett krig mot Ryssland, som i samband med Turkmantsjaj-traktaten hade annekterat flera av de norra iranska provinserna. Den ryske diktaren, kompositören och diplomaten Aleksander Griboyedov hade kommit för att förbättra förhållandet mellan de båda grannstaterna.

Ända från början gick det dock galet. En armenisk eunuck hade rymt från shahens harem tillsammans med två flickor, och de sökte sin tillflykt på den ryska legationen. Enligt fredstraktaten skulle armenierna få lov att vända hem som fria människor, så Griboyedov vägrade att utlämna dem. Det fick konsekvenser. En rasande folkmassa angrep legationen, och när de trängde in, dödades både Griboyedev och eunucken.

Shah Fath Ali insåg att en djup kris var under uppsegling, så han skickade sitt barnbarn, prins Khosrow Mirza till Sankt Petersburg, där han förärade tsar Nikolaj I en kostbar diamant. Gåvan måste ha blidkat tsaren, för de förväntade ryska repressalierna kom aldrig. Ädelstenen fick namnet Shahdiamanten, och den ligger fortfarande i Kreml i Moskva. Vad som hände med de båda armeniska flickorna är inte känt.