Människan och metallen

Guld och silver var några av de första metaller som människan använde. Båda förekom nämligen som små klumpar i marken och var lätta att forma. Koppar och tenn var också lättillgängliga metaller och kunde bearbetas med enkla redskap. Så småningom upptäckte forntids-människorna att en blandning av koppar och tenn – brons – var utmärkt att tillverka kraftiga vapen och redskap av. Varje nyupptäckt metall gav människan nya möjlig­heter och civilisationen kunde ta ytterligare ett steg framåt.

8 september 2011 av Palle Vibe

Kanske är du intresserad av...