Vilken kodmaskin var bäst?

Under andra världskriget hade amerikanerna och tyskarna varsin kodmaskin,SIGABA och Enigma. Vilken av dem var bäst?

Enigma visade koden – SIGABA skrev ut den.

Koderna från amerikanernas SIGABA var svårare att for­cera än tyskarnas Enigmakoder – och mycket lättare att hantera. Båda apparaterna var s k elektromekaniska krypteringsmaskiner, som krypterade och dekrypterade meddelanden. För att mottagaren skulle kunna dekryptera meddelanden måste rotorskivorna vara inställda exakt som på avsändarens apparat.

Krypteringsmaskinen utvecklades år 1919 av den tyske elektroingenjören Arthur Scherbius. Den var egent­ligen tänkt som ett vapen i kampen mot industrispionage, men den tyska armén gjorde snart apparaten till sin. De flesta Enigmamaskiner hade bara tre rotorskivor, SIGABA hade hela 15.

De amerikanska koderna var därför mer komplexa och nästan omöjliga att knäcka. SIGABA kunde dess­utom skriva ut med­delanden. Enigma-meddelanden måste manuellt skrivas av från apparaten.