Vem uppfann elmotorn?

År 1821 bevisade den brittiske fysikern Michael Faraday att elektrisk energi kan om­­vandlas till rörelseenergi med hjälp av elektromagnetism. Han var fascinerad av den danske fysikern H.C. Ørsteds upptäckt, att den magnetiska effekten går i cirklar omkring en elektrisk ledare.

År 1821 bevisade den brittiske fysikern Michael Faraday att elektrisk energi kan om­­vandlas till rörelseenergi med hjälp av elektromagnetism.

Han var fascinerad av den danske fysikern H.C. Ørsteds upptäckt, att den magnetiska effekten går i cirklar omkring en elektrisk ledare.

Han konstruerade två rotationsapparater där en strömförande ledning roterade kring en magnet och tvärtom: historiens första elmotor.

Den ungerske ingenjören Ányos Jedlik byggde vidare på Faradays upptäckt. Han monterade en spole koppartråd omkring en rektangulär magnet. Spolen kunde vrida sig kring sin egen axel och när strömmen anslöts roterade spolen.

År 1828 lyckades Ányos Jedlik driva en liten fyrhjulig modellbil med motorn.

I flera decennier fortsatte man att förbättra elmotorn, men först när belgaren Zénobe­ Gramme år 1873 uppfann en effektiv dynamo uppstod en marknad för elmotorn.

Industrimaskinerna på stora fabriker kunde nu drivas av elektricitet som alstrades av generatorer på centrala kraftverk.