Läs också

PANSARTÅG

Vapen av den rätta kalibern

De var tunga, de körde ofta fast i leran och de exploderade för ingenting. Men de gav makt. Kanonernas eldkraft spred skräck, död och förödelse. De belägrade städerna gav frivilligt upp när kanonkulorna började hamra mot stadsmurarna, och kanonerna blev ännu mer effektiva när vetenskapsmännen började intressera sig för dem.

10 januari 2011 av Ib Salomon

Books:
Læs mere
● John Norris: Artillery – a History, Sutton Publishing, 2000 ● Joseph Jobé (ed.): Guns. An Illustrated History of Artillery, Crescent Books, 1971 ● Edwin Tunis: Weapons. A Pictorial History, The Johns Hopkins University Press, 1999

Websites:
● http://www.hyw.com/books/history/cannon.htm

Kanske är du intresserad av...