Vad gjorde talfilmen möjlig?

1 november 2009

När kunde man för första gången höra ljud på film?

Tanken på talfilm uppstod ungefär samtidigt som de första filmerna utvecklades på 1880-talet. Men det var först när det blev tekniskt möjligt att spela upp bild och ljud samtidigt, på 1920-talet, som talfilmen blev en realitet.
De första försöken att sätta ihop ljus och bild gjordes efter att kinetoskopet uppfunnits. Det var en primitiv filmprojektor utformad som ett tittskåp som kunde skapa en illusion av rörliga bilder. Bredvid kinetoskopet stod en fonograf som spelade upp ljud från en vaxrulle.
I början av 1900-talet ex­­perimenterade uppfinnare med att kombinera film med ljud från en grammofon men det hade många svagheter, bl.a. var skivorna dyra och de blev också snabbt slitna.
Första talfilmen var The Jazz Singer från 1927.När kunde man för första gången höra ljud på film?

Tanken på talfilm uppstod ungefär samtidigt som de första filmerna utvecklades på 1880-talet. Men det var först när det blev tekniskt möjligt att spela upp bild och ljud samtidigt, på 1920-talet, som talfilmen blev en realitet. De första försöken att sätta ihop ljus och bild gjordes efter att kinetoskopet uppfunnits. Det var en primitiv filmprojektor utformad som ett tittskåp som kunde skapa en illusion av rörliga bilder. Bredvid kinetoskopet stod en fonograf som spelade upp ljud från en vaxrulle.
I början av 1900-talet ex­­perimenterade uppfinnare med att kombinera film med ljud från en grammofon men det hade många svagheter, bl.a. var skivorna dyra och de blev också snabbt slitna.
Första talfilmen var The Jazz Singer från 1927.

Kanske är du intresserad av...