Raketer i krig

Bamburaketer, ”stalinorglar” och V2-robotar. Från 1200-talets Kina spred sig raketvapnet till all världens slagfält. I Indien besegrades en brittisk armé år 1780 av ett litet furstendöme med välutvecklad raketteknik. Några år senare använde även engelsmännen robotar i strid.

1 januari 2009 av Kasper E. Nielsen

Books:
Læs mere
● Alfred W. Crosby: Throwing Fire. Projectile Technology Through History, Cambridge University Press, 2002 ● David Baker: The Rocket. The History and Development of Rocket & Missile Technology, Crown Publishers Inc., 1978

Websites:
● www.spaceline.org/rockethistory.html

Kanske är du intresserad av...