Läs också

Raketer i krig

Förbränningskammaren stöttes bort strax efter raketuppskjutningen och föll i havet.

IT-miljardär bärgar månraket

Kort efter uppskjutningen från Cape Canaveral i Florida kastade de amerikanska mån­raketerna det första av sina steg i Atlanten. IT-miljardären och rymdentusiasten Jeff Bezos har hittat några av de över 40 år gamla delarna från Saturn V-raketerna.

ROV hämtade delar av månraket

Bezos team av tekniker använde NASA:s flygdata och sonar för att lokalisera vrakresterna på nästan 5 000 meters djup. En fjärrstyrd mini­ubåt, en så kallad ROV, i stil med den som användes för att utforska Titanic, hämtade upp raketdelarna till ytan.

Delarna från månraketerna är välbevarade

Till de viktigaste fynden hör två av de förbränningskamrar som stöttes bort från raketerna strax efter uppskjutningen. Alla delarna är förvånansvärt välbevarade med tanke på att de träffade havsytan med enorm hastighet.

Serienumren kan dock inte utläsas på någon av de delar man hittat, och experterna har därför inte kunnat avgöra vilka uppdrag de kommer från. NASA sköt upp sammanlagt sju månraketer under åren 1969 till 1972.

Kanske är du intresserad av...