Hastighetsrekord med bil

Här får du en lista över sju av de viktigaste hastighetsrekord som satts med bilar.

Bilarna utvecklas i dag till att vara grönare, effektivare och mer ekonomiska. Så var det inte tidigare i historien, då farten betydde allt, och bilar konstruerades för att kunna gå snabbare och snabbare.
Här är en lista över några av de viktigaste hastighetsrekord som satts med bilar.

63,15 km/h

Det första officiella hastighetsrekordet över huvud taget sattes i Frankrike 18/12 1898 av Gaston de Chasseloup-Laubat i en elektrisk Jeantaud Duc.

105,88 km/h

Den förste som kom över 100 km/h var belgaren Camille Jenatzy i sin elektriska CITA No. 25 den 29/4 1899.

166,6 km/h

Den 21/7 1904 tog fransmannen Louis Rigolly ett kliv uppför stegen, när han som den förste passerade 100 miles i timmen i sin Gobron Brillié. Nu var bilarna inte längre elektriska utan försedda med förbränningsmotor.

205,44 km/h

Den förste föraren över 200 km/h var amerikanen Fred Marriott. Det rekordet sattes den 26 januari 1906, och hans specialbyggda bil var ångdriven.

502,11 km/h

Den 19/11 1937 körde George Eyston som den förste fortare än 500 km/h. Vid den tiden hade de bilar som användes för hastighetsrekorden blivit allt mer specialiserade, men det blev svårare och svårare att pressa ut mer ur vanliga förbränningsmotorer. Sedan 1960-talet har alla rekord satts av jet- eller raketdrivna bilar.

1014,52 km/h

23/10 1970 rundade amerikanen Gary Gabelich 1000 km/h med sin raketdrivna Blue Flame.

1223,657 km/h

Den 15 oktober 1997 var det så engelsmannen Andy Greens tur att sätta nästa viktiga hastighetsrekord, när han som den första människan passerade ljudvallen på hjul.

Källor:

www.fia.com
en.wikipedia.com