History. Transport. Old vehicle. Steam automobile. Engraving, 19th century. Later colouration.

Har bilar någonsin kört på ånga?

När bilar började bli vanliga i början av 1900-talet rådde det långtifrån enighet om vilket drivmedel som var bäst.

När bilar började bli vanliga i början av 1900-talet rådde det långtifrån enighet om vilket drivmedel som var bäst.

Lanmas/Imageselect

Många ångbilar i början av 1900-talet

Ånga var länge bilindustrins vanligaste drivmedel – år 1902 drevs till exempel 485 av de 909 bilar som registrerades i USA av ånga.

Redan på 1600-talet experimenterade uppfinnare med mindre, ångdrivna fordon, men först under 1880-talet började serietillverkade ångbilar rulla omkring på Europas och Nordamerikas vägar.

Ång­bilarna byggde på flera decenniers erfarenhet av tillverkning av ånglok och var till en början klart överlägsna bensindrivna bilar.

Storbritanniens premiärminister Lord Salisbury fick år 1902 en provtur i en toppmodern ångbil.

Med uppfinningen av den ­elektriska startmotorn 1912 förändrades emellertid maktbalansen.

Att starta en bensinmotor med en vev var både svårt och ­farligt – med den elektriska startmotorn behövde man bara trycka på en knapp.

Ångmotorer gick inte att starta förrän vattnet kokade, och det kunde ta tid.

Samtidigt innebar Henry Fords massproduktion av T-Forden att bensindrivna bilar blev både väsentligt billigare och effektivare.

De följande åren gick mängder av tillverkare av ångbilar omkull.

Det sista företaget som tillverkade ångbilar var Doble, som slutgiltigt gick i konkurs 1931.