Lanmas/Imageselect
Historia. Transporter. Gammalt fordon. Ångbil. Etsning, 1800-tal. Senare kolorering.

Har bilar någonsin kört på ånga?

När bilar började bli vanliga i början av 1900-talet rådde det långtifrån enighet om vilket drivmedel som var bäst.

Många ångbilar i början av 1900-talet

Ånga var länge bilindustrins vanligaste drivmedel – år 1902 drevs till exempel 485 av de 909 bilar som registrerades i USA av ånga.

Redan på 1600-talet experimenterade uppfinnare med mindre, ångdrivna fordon, men först under 1880-talet började serietillverkade ångbilar rulla omkring på Europas och Nordamerikas vägar.

Ångbilarna byggde på flera decenniers erfarenhet av tillverkning av ånglok och var till en början klart överlägsna bensindrivna bilar.

Storbritanniens premiärminister Lord Salisbury fick år 1902 en provtur i en toppmodern ångbil.

© getty images

Med uppfinningen av den elektriska startmotorn 1912 förändrades emellertid maktbalansen.

Att starta en bensinmotor med en vev var både svårt och farligt – med den elektriska startmotorn behövde man bara trycka på en knapp.

Ångmotorer gick inte att starta förrän vattnet kokade, och det kunde ta tid.

Från skovelhjul till kolvmotor – ånga drev de första bilarna

© Roby & The Enthusiast Network/Getty Images

1679: Verbiests leksak

För att imponera på Kinas kejsare byggde belgaren Ferdinand Verbiest ett primitivt fordon, som blåste ånga på ett skovelhjul, som drev drivaxeln.

© Roby & The Enthusiast Network/Getty Images

1769: Cugnots krigslastbil

En lastbil för att dra tungt artilleri var målet för fransmannen Nicholas Cugnot. Hans bil blev den första som använde ånga för att driva en kolvmotor.

© Roby & The Enthusiast Network/Getty Images

1925: Dobles fartmonster

Ända fram till 1931 vidareutvecklade och förfinade bröderna Doble i USA sina ångbilar. Deras Steamer Coupe kunde köras i 140 km/t.

Samtidigt innebar Henry Fords massproduktion av T-Forden att bensindrivna bilar blev både väsentligt billigare och effektivare.

De följande åren gick mängder av tillverkare av ångbilar omkull. Det sista företaget som tillverkade ångbilar var Doble, som slutgiltigt gick i konkurs 1931.

🎥 Se ångbilen i aktion:

Video