Storbritanniens premiärminister Lord Salisbury fick år 1902 en provtur i en toppmodern ångbil.

Har bilar någonsin kört på ånga?

De första lokomotiven körde på ånga. Gjorde bilar det?

4 februari 2015

Många ångbilar i början av 1900-talet

Ånga var länge ett drivmedel som föredrogs av bilindustrin. T.ex. körde 485 av de 909 bilar som registrerades i USA år 1902 på ånga.

Redan på 1600-talet ex­perimenterade uppfinnare med små ångdrivna fordon. Först på 1880-talet började serietillverkade ångbilar bli vanliga i både Europa och USA. Med en ångbil kunde man dra lärdom av flera decenniers ånglokstillverkning och i början fungerade de betydligt bättre än de bensin­drivna. År 1892 tillverkades den första svenska ångbilen av bröderna Jöns och Anders Cederholm i Ystad.

När den elektriska självstartaren kom 1912 skiftade maktbalansen. Med den elektriska självstartaren behövde man bara trycka på en knapp, och jämfört med ångmaskinerna var förbränningsmotorn både snabbare och bränslesnålare.

Från skovelhjul till kolvmotor – ånga drev de första bilarna

Verbiests legetøj: Verbiest 1679
Verbiests legetøj: Verbiest 1679

For at imponere Kinas kejser byggede belgiske Ferdinand Verbiest et primitivt køretøj, der blæste damp ind på et skovlhjul, som trak drivakslen.

Cugnots krigslastbil: Cugnot 1769
Cugnots krigslastbil: Cugnot 1769

En lastbil til at fragte tungt artilleri var målet for franske Joseph Cugnot. Hans bil blev den første, der brugte damp til at drive en stempelmotor.

Dobles fartdjævel: Doble 1925
Dobles fartdjævel: Doble 1925

Helt frem til 1931 videreudviklede og forfinede de amerikanske Doblebrødre dampbiler. Deres Steamer Coupe kunne køre 140 km/t.

Verbiests leksak: Verbiest 1679
Verbiests leksak: Verbiest 1679

För att imponera på Kinas kejsare byggde den flamländske jesuitmissionären Ferdinand Verbiest världens första ångdrivna fordonsliknande maskin.

Cugnots krigslastbil: Cugnot 1769
Cugnots krigslastbil: Cugnot 1769

Ett fordon för att frakta tungt artilleri var målet för fransmannen Joseph Cugnot. Hans fordon var den första som använde ånga för att driva en kolvmotor.

Dobles fartdjävul: Doble 1925
Dobles fartdjävul: Doble 1925

Ända fram till 1931 vidareutvecklade och förfinade de amerikanska bröderna Doble ångbilar. Deras Steamer Coupe kunde köra 140 km/tim.

Kanske är du intresserad av...