Amerikanerna kunde förflytta sig både snabbt och billigt med de nya spårvagnarna.

Bilindustrin planerade spårvagnens död

I varje spårvagn sitter en bilist som försöker komma ut. Det kunde ha varit slogan för en grupp företag som under 1930-talet köpte upp och lade ned USA:s spårvagnar. Målet var att sälja bilar.

Spårvagnar var det primära transportmedlet i USA

År 1921 använde nästan alla amerikaner spårvagnen för transport. USA hade vid denna tidpunkt 1200 spårvägar med sammanlagt 70 000 km spår 300 000 anställda. Svindlande 14 miljarder gånger om året steg amerikanerna upp i en spårvagn.

Bilindustrin angrep spårvagnarna

Under 1930-talet började bilindustrin dock att köpa upp och lägga ned USA:s spårvagnsnät. För att sälja fler bilar. Resultatet uteblev inte. Los Angeles hade fram till bilindustrins angrepp världens längsta spårvagnsnät, där spåren i centrum låg så tätt att nästan varje gata nyttjades av spårvagnar. Under 1930-talet revs spåren upp och spårvagnarna ersattes med bussar.

Ladda ned hela artikeln om bilindustrins nedläggning av de amerikanska spårvagnarna från Världens Historia nr 18/2013


NB! Du måste ha en profil på Världens Historia för att ladda ned artikeln. Det är gratis att skapa och tar bara ett ögonblick. När du klickar på ladda ned-knappen får du möjlighet att skapa en profil.

Kanske är du intresserad av...