Bilens historia

För drygt hundra år sedan var det lag på att en man med flagga och signalhorn skulle gå framför varje automobil och varna trafikanterna längs vägen. Under följande decennier utvecklades bilen snabbt från ett exotiskt inslag i miljön till transportmedlet för alla. Genom en rad uppfinningar och fler tillverkare blev bilen snabbare, säkrare och billigare – och överkomlig även för vanligt folk. Nu kunde man på bara några­ timmar tillryggalägga sträckor­ som varit otänkbara till fots eller med häst och vagn. Och farten på vägarna ökar ständigt. För tio år sedan kom jetbilen ”Thrust SSC” upp i 1.228 km/tim.