Bekväma bussar konkurrerade ut spårvagnen

Bussens flexibilitet och låga omkostnader satte stopp för spårvagnens segertåg.

I synnerhet efter andra världskriget ersatte bussar spårvagnar i många städer.

© Shutterstock & Library of Congress

I november 1832 invigdes ­historiens första fasta spårvagnslinje i New York. Spårvagnen drogs visserligen av hästar, men det billiga och driftssäkra transportmedlet var så populärt att spårvagnar snart infördes i flera ­amerikanska storstäder.

I takt med att spårvagnen gick sitt segertåg runt jorden byttes hästar med tiden ut mot ånga och sedan elektricitet.

Bussar var billigare och mer flexibla

Från 1920-talet gick det emellertid utför. De nya och bekvämare bussarna vann långsamt mark och blev ett mer lockande alternativ för passagerarna.

Till skillnad från spårvagnarna krävde bussarna ingen räls och de var därför mer flexibla och ­billigare för trafikbolagen. Till exempel kunde en linje snabbt dras om efter behov.

Under 1960-talet byttes de flesta spårvagnar ut mot ­bussar i så gott som samtliga städer i USA. Snart följde ­resten av världen efter.