Quiz: Lantbruk

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16

De äldsta kända spåren efter odling av grönsaker har påträffats i Mellanöstern. Spåren härstammar från ...?

År 1994 kom en helt ny typ av jordbruksprodukt ut på marknaden i USA: ”Flavr Savr”. Det är ...?

Gifter har använts i lantbruket i flera hundra år. Vilket insektsmedel var vanligt fram till 1970-talet, men är i dag förbjudet?

År 1980 täckte privata småjordbruk tre procent av Sovjets jordbruksareal. Hur mycket av jordbruksproduktionen stod de för?

Vad kallas de stora kollektivt organi­serade jordbruk som upprättades i Sovjetunionen på 1930-talet?

Vad sägs ha orsakat det amerikanska inbördeskriget på grund av en ökad efterfrågan på slavar?

Namnet John Deere förknippas i dag med traktorer. År 1837 var han den förste att lansera ...?

I mitten av 1800-talet drabbades befolkningen på Irland av en katastrofal hungersnöd. Av vilken anledning?

Innan kemiskt framställd gödning kom i mitten av 1800-talet, gödslade jord­brukarna jorden med bland annat ...?

Bara några decennier efter att industrialiseringen tog fart på allvar, var Algeriet omkring år 1900 världens största exportör av ...?

I dag har Australien ett bestånd av får på omkring 80 miljoner. När kom de första fåren till Australien?

En uppfinning från slutet av 1870-talet kom att få stor betydelse för bönderna i USA. Vilken?

Kakaobönan kommer från Centralamerika där aztekerna inte bara värdesatte den för den goda smakens skull, utan också ...?

Potatisen härstammar från Sydamerika och kom till Europa i slutet av 1500-talet. På 1700-talet blev den populär i Frankrike för att ...?

En årder är ett redskap som användes redan omkring 3 500 f Kr? Till vad?

Vilken självgående maskin, som tidigare drogs av hästar eller mulor, lanserade Benjamin Holt som den förste på marknaden?

Kanske är du intresserad av...