Hur landade en zeppelinare?

Zeppelinare såg im­ponerande ut i luften, men hur kom de ner på marken?

När zeppelinaren skulle landa släppte besättningen ut gas för att göra den tyngre. Sedan kastades rep ned till manskapet på marken.

En zeppelinare kunde flyga för att den var fylld med antingen vätgas eller helium, som är lättare än luft och därför stiger uppåt. Det var däremot långtifrån enkelt att landa de enorma farkosterna, som regerade i luften i början av 1900-talet.

För att få ned luftskeppet, när det närmade sig landningsplatsen, släppte besättningen långsamt ut vätgas eller helium ur farkosten för att det skulle bli tyngre. När luftskeppet bara svävade en bit över land kastade manskapet ut rep till sina kolleger på marken. Med hjälp av luftskeppets motorer kämpade och slet upp till 200 man med att dra ned den gigantiska farkosten. Sedan förtöjdes skeppet med gondolen vilande på marken, så att passagerarna kunde gå av.

För att spara in på besättningen utvecklade britterna på 1920-talet höga förtöjningsmaster för sina zeppelinare. Stora maskindrivna vinschar på marken vid masterna drog ned luftskeppet. Då krävdes endast tolv man på marken. Farkosten förtöjdes vid mastens topp, och sedan kunde passagerarna gå av genom fören på luftskeppet. Via en trappa eller hiss kom passagerarna sedan ned till marken.