Bridgeman
Den nordiska guden Tor med sin hammare, Mjølner.

Historier ur verktygslådan

Verktygens historia går tusentals år tillbaka i tiden. Till exempel är tänger och hammare lika gamla som gudarna själva.

En proffsboxare fick patent på skiftnyckeln, den första sågen var gjord av djurkäkar och skruvmejseln togs fram för medeltidens rustningar. I regel tar vi verktygen för givna och glömmer de fascinerande historierna kring hur och varför de uppfanns.

Hammaren är världens äldsta verktyg

En hammare.

Världens äldsta verktyg - hammaren - har utvecklats mycket under tidens gång.

© Bridgeman

Ursprung: 2,4 miljoner år sedan

Idén att slå en sten in i ett annat föremål var så enkel att våra förfäders hjärnor redan för 2,4 miljoner år sedan var tillräckligt utvecklade för att förstå principen.

Därmed är hammaren världens äldsta verktyg – i alla fall om man räknar in det enkla redskapet stenen. Det tog emellertid ganska lång tid att forma hammaren som den ser ut i dag.

Inte förrän för 30 000 år sedan fick människan den ljusa idén att binda fast stenen med en läderrem för att få mer slagkraft. Och långt senare uppfann någon annan kreativ hantverkare den moderna hammaren genom att montera slaghuvudet direkt på ett träskaft med hjälp av snören eller läderremmar.

Hammaren har vidareutvecklats sedan dess. På medeltiden började smeder fästa huvudet vid skaftet med hjälp av två järnplåtar på sidorna av skaftet. En annan nymodighet var att göra ett hål för skaftet rakt igenom slaghuvudet. Då blev verktyget mycket säkrare eftersom huvudet inte lossnade och flög av så lätt.

Genom historien har hammaren varit ett viktigt redskap i verktygslådan. Under den amerikanska kolonialtiden var det till exempel inte ovanligt att ägarna graverade in namn och inköpsdatum på hammaren. Ibland gav de till och med sin hammare ett smeknamn – ungefär som åskguden Tor som kallade sin hammare för Mjölner.

Den första sågen gjordes av djurkäkar

En såg.

Många tar åt sig äran för att ha uppfunnit sågen.

© Bridgeman

Ursprung: Stenåldern

Kineserna påstår sig kunna ta åt sig äran för att ha uppfunnit sågen. Uppfinnaren sägs ha varit en man vid namn Lu Ban som levde omkring år 500 f Kr.

Tesen försvagas dock av att egyptierna bevisligen använde sågar av koppar 2500 år innan Lu Ban föddes. De allra första, primitiva sågarna tillverkades faktiskt redan på stenåldern – troligen av djurkäkar.

Sågen har tillverkats i många olika storlekar och grundformen förändrades inte förrän på 1700-talet då cirkelsågen uppfanns.

Kniven var nyckeln till överlevnad

Kniven användes för att döda och stycka jaktbytet.

© Bridgeman

Ursprung: Istiden

Under istiden tvingades människan tänka kreativt för att överleva i ett klimat där växter var sällsynta. Våra förfäder jagade djur för att få proteiner och de var tvungna att uppfinna och förbättra både jaktredskap och verktyg att slakta och stycka bytet med.

Kniven blev inte bara ett av historiens första redskap, utan även ett verktyg som var avgörande för människans överlevnad.

För 20 000 år sedan använde människan skarpslipade benbitar som knivar. Långt senare använde man koppar och brons, innan den moderna kniven av järn och till sist stål tog över.

Boxare fick patent på skiftnyckeln

En skiftnyckel

En boxare tog patent på skiftnyckeln.

© Bridgeman

Uppfinnare: Jack Johnson

Jack Johnson uppfann en förbättrad variant av skiftnyckeln medan han satt i fängelse.

Skiftnyckeln är ett av de yngsta verktygen så historikerna vet precis vem som har uppfunnit den. Jack Johnson utmärker sig särskilt. Han är en av tre män som under 1800- och 1900-talen tog patent på detta enkla hjälpmedel för att dra åt och lossa muttrar. En annan är svensken Johan Petter Johansson.

Johnson var en amerikansk boxare. År 1908 blev han den förste svarte världsmästaren i tungvikt. Trots vita amerikaners ihärdiga försök att hitta ”det stora vita hoppet” som skulle beröva honom titeln besegrade han de flesta av sina utmanare på knockout.

Foto av boxaren Jack Johnson.

Jack Johnson är mest känd som den förste svarte världsmästaren i tungviktsboxning, men han fick även patent på en skiftnyckel.

© Bridgeman

Den självsäkre Johnson började inte bara flörta med vita kvinnor, en skandal på den tiden, han gifte sig dessutom med en av dem, vilket var brottsligt. År 1912 dömdes han därför till ett års fängelse.

Under vistelsen i Leavenworth Federal Prison i Kansas behövde Jack Johnson varje dag lossa muttrar när han arbetade. Han konstruerade en elegant skiftnyckel och verktyget visade sig vara en så markant förbättring jämfört med originalmodellen att han fick patent på sin uppfinning år 1922.

Sedan Johnson avtjänat sitt fängelsestraff fortsatte han att boxas trots att han uppnått relativt hög ålder. År 1938 gick han sin sista match.

Skruvmejseln utvecklades till rustningarna

en skruvmejsel

Skruvmejseln blev vanlig först i samband med den industriella revolutionen.

© Bridgeman

**Den första kända beskrivningen av skruvmejseln är från 1400-talet

Vapenmakare uppfann och vidareutvecklade skruvmejseln så att den kunde användas till både rustningar och skjutvapen.

Norr om Bodensee i Tyskland ligger borgen Wolfegg. I borgens omfattande bibliotek hittades år 1901 den berömda Waldseemüller-kartan från 1507 där ordet Amerika förekommer i tryck för första gången. Mindre känt är att biblioteket även rymmer ett bokverk från 1400-­talet med den första beskrivningen av en skruvmejsel. Historikerna antar att verktyget just hade uppfunnits när det illustrerades i boken.

Till en början behövdes skruvarna främst till tyskarnas rustningar, men senare även till flera av de mekaniska delarna i sina skjutvapen.

Rustning.

Skruvmejseln var ett oumbärligt verktyg när rustningsplåtarna skulle fästas.

© Scanpix

Tändsatsen i enkla 1600-talspistoler hölls till exempel fast av griparmar som spändes med skruvar. Tändsatsen måste bytas ofta och det ställde höga krav på skruvmejslar som var lätta att använda. Resultatet blev att verktyget utvecklades snabbt.

Trots detta var skruvmejslar relativt sällsynta eftersom det var dyrt och komplicerat att tillverka skruvar. Inte förrän under den industriella revolutionen kunde skruvar massproduceras snabbt och billigt, och därefter blev skruvmejseln omåttligt populär.

Mursleven var en symbol för ett gott arbete

En murslev.

Murslevens ursprung är ovisst men verktyget användes redan under forntiden.

© Bridgeman

Ursprung: Forntiden

Under forntiden använde sig bland annat babylonierna av murbruk och ungefär samtidigt uppfann människan även ett verktyg för att lägga ut materialet på byggstenarna: mursleven.

Ett av de första kända exemplaren är en murslev från romartiden. Tydligen har verktyget övergivits hastigt – det sitter fortfarande kvar i en klump murbruk.

Senare blev mursleven en symbol för gott arbete. När man nyligen restaurerade en engelsk kyrka från 1380 fann hantverkarna ett antal stora stenkistor och intill dessa en murslev med avbrutet skaft. Historikerna tror att detta var ett tecken på att murarens arbete blivit godkänt.

Kyrka byggs med en murslev.

Mursleven var ett oumbärligt redskap, när medeltidens kyrkor skulle byggas.

© Bridgeman

Mursleven är ett av få verktyg som inte uppfunnits på flera platser i världen oberoende av varandra. Exempelvis lyckades inkaindianerna aldrig uppfinna murbruket. Machu Picchu och indianernas övriga byggnadsverk i Anderna är i stället gjorda av uthuggna stenar som är mycket noggrant anpassade till varandra.

Yxan är 8000 år gammal

Relief av en neo-hettitisk gud med yxa.

De första yxorna tillverkades av sten.

© Bridgeman

Ursprung: Stenåldern

På så vitt skilda platser som i Valle d'Aosta i norra Italien och på ön Rathlin utanför Nordirlands kust finns rester av väldiga stenbrott från stenåldern där tusentals yxor huggits ut. Liknande platser finns i England, Polen och Frankrike.

De första riktiga yxorna – med ett stenhuvud som fästs vid ett träskaft med hjälp av tjära och skinnremmar – tillverkades omkring år 6000 f Kr.

Tumstocken kunde vikas ihop

En tumstock.

Tumstocken uppfanns år 1851.

© Shutterstock

**Uppfinnare: Anton Ullrich

Chalmersingenjören Karl Hilmer Johansson Kollén lär år 1880 ha konstruerat den hopfällbara tumstocken med både tum och centimeter ingraverade intill varandra. Men tysken Anton Ullrich var egentligen först med att göra mätverktyget hopfällbart. Den lysande idén fick han redan 1851.

Mätstickans historia går långt tillbaka. På en sticka från cirka år 2400 f Kr som hittades i Lothal i Pakistan var måtten så exakta att modern mätutrustning kunde avslöja en felmarginal på ynka 0,13 millimeter.

Tången var gudarnas verktyg

En tång.

Historiker tror att tången uppfanns när människan behövde komma åt saker i elden utan att bränna sig.

© Bridgeman

**Ursprung: Okänt

Den grekiske guden Hefaistos var eldens och smideskonstens gud. Han brukar därför avbildas med sitt oumbärliga verktyg tången, som han bland annat använde när han enligt mytologin smidde blixtar till de grekiska gudarnas kung Zeus.

De gamla grekiska illustrationerna av Hefaistos verktyg utgör några av de äldsta bevisen för tångens existens, även om historiker och arkeologer har funnit flera tusen år äldre spår av verktyget. Däremot har man ingen aning om vem som uppfann det, eller när.

Vulcanus, en romersk gud.

Vulcanus, den romerska motsvarigheten till smidesguden Hefaistos, avbildades ofta med en tång.

© Bridgeman

Troligen kom tången till när människan började tämja elden och behövde hantera rödglödande kol och andra heta föremål. I början tillverkades tången av trä men omkring år 3000 f Kr började tänger av brons att dyka upp.

I takt med att människan utvecklades förändrades även tången. Den tillverkades i flera olika versioner som var skräddarsydda för allt ifrån hästskor till sjukvård, där specialtänger används vid till exempel kirurgiska ingrepp och förlossningar.