SZ-Photo/Imageselect

Flygande knubbis spred skräck bland molnen

Med sin korta kropp och sina kraftiga vingar såg jaktplanet Fokker Dr.I inte så imponerande ut, men dess överlägsna flygegenskaper gav Manfred von Richthofen stjärnstatus som ”Röde baronen”.

Britterna hånskrattade, när det tyska flygplanet Fokker Dreidecker – förkortat Dr.I – i augusti 1917 dök upp på himlen över fronten.

Planet, som hade tre till synes klumpiga vingpar, var både litet och långsamt jämfört med konkurrenterna.

Men skrattet fastnade i halsen på britterna, när den tyske piloten Werner Voss satte sig i planet och på kort tid sköt ner tio brittiska jaktplan.

Under första världskriget utkämpades luftstrider som dueller mellan piloter beväpnade med kulsprutor.

Tekniken krävde lättmanövrerade flygplan, som kunde stiga snabbt, överrumpla fienden och efter ett angrepp hastigt dyka igen – egenskaper som Dr.I bemästrade till fullo.

Planet kunde enligt flygaresset Manfred von Richthofen ”klättra som en apa och hoppa omkring som en djävul”.

VIDEO: Utforska en Fokker Dr.I

Det tyska Fokker Dr.I var inte lika snabbt som andra stridsflygplan, men i gengäld gjorde planets kompakta storlek och former det till en formidabel motståndare.

Video

Richthofen blev genast förälskad i det lilla flygplanet, som han lät måla knallrött. De många segrarna i planet garanterade den redan ansedde stridsflygaren evig berömmelse som ”Röde baronen”.

VIDEO: Se Röde baronen lyfta i ett Dr.I.

Video

Richthofen hann skjuta ner 19 fientliga flygplan, innan han den 21 april 1918 själv blev nedskjuten. Snart försvann även Fokker Dreidecker från himlen.

Månaden därpå konkurrerades planet ut av det snabbare Fokker D.VII. Det lätt igenkännbara Dr.I har dock behållit sin stjärnstatus som ett av första världskrigets mest legendariska jaktplan.