Naval History and Heritage Command
USS Macon, Curtiss F9C-2 Sparrowhawk, luftskepp

Flygande hangarfartyg bevakade USA:s kuster

Överraskningsattacker från havet var efter första världskriget amerikanernas största skräck. Dåtidens flygplan kunde endast övervaka områden nära land. Då kom flottan på en uppseendeväckande idé.

Under åren efter första världskriget oroar man sig i USA för fientliga angrepp mot landets kuster.

Flottan beslutar därför att investera i flygande hangarfartyg – luftskepp med flygplan ombord.

Med hjälp av flygplanen kan luftskeppen övervaka enorma områden.

Britter och tyskar har tidigare lyckats skicka iväg flygplan från undersidan av luftskepp.

Men amerikanerna blir de första som konstruerar ett luftskepp som är så avancerat att planen även kan landa på det.

År 1931 sätter det första luftskeppet, USS Akron, kurs mot molnen, och två år senare kommer USS Macon.

VIDEO: Följ med USS Macon på rekognoscering

Dolt bland molnen spanade lufthangarskeppet och dess lilla flotta av rekognosceringsflygplan över enorma områden. Planen lyfte och landade med hjälp av en kran, som höjdes och sänktes från luftskeppets inbyggda hangar.

Förföljda av olyckor

Men det nya hangarluftskeppet är sårbart.

Övningar visar att den stora farkosten är sårbar för ytfartygens luftvärn. Luftskeppet måste därför hålla sig ovanför molnen och låta flygplanen spana.

Skeppets lätta konstruktion gör det dessutom känsligt för väder och vind. I april 1933 förolyckas USS Akron under en storm i Atlanten, och 73 personer omkommer.

Se ett flygplan lyfta från USS Akron

Det går inte mycket bättre för systerskeppet USS Macon.

I februari 1935 sliter en vindby av ett stycke av akterfenan. Luftskeppet störtar och sjunker en bit utanför Kaliforniens kust.

USS Macons förlisning betyder slutet för de flygande hangarskeppen.

Flygplanen har fått längre räckvidd, och samtidigt har hangarfartyg visat sig betydligt säkrare. Luftskeppens tid är förbi.