Jerry cans, Operation Overlord, Normandie

Den tyska dunken förde de allierade till seger

Medan tyska styrkor under 1940 mullrade fram genom Europa, hotade läckande bensindunkar att hämma de allierades krigsinsats. Men så beslutade britter och amerikaner sig för att ta efter fienden.

Medan tyska styrkor under 1940 mullrade fram genom Europa, hotade läckande bensindunkar att hämma de allierades krigsinsats. Men så beslutade britter och amerikaner sig för att ta efter fienden.

PhotosNormandie/Flickr & Kornienko Alexandr/Imageselect

Allierade styrkor i Nordafrika var 1942 i stort behov av drivmedel, men stora mängder gick förlorade på grund av otäta bensindunkar.

”Under den varma ökensolen svällde de upp, sprack i fogarna och läckte”, berättade officeren Richard M. Daniel om britternas plåtdunkar.

I samband med Tysklands erövring av Norge 1940 hade britterna noterat att tyskarna hade täta och stadiga dunkar, men hur de var konstruerade fick de reda på först senare, när den amerikanske ingenjören Paul Pleiss tog kontakt.

Pleiss arbetade före kriget i Berlin. Där hade han varit med om att ta fram den så kallade Wehrmacht-Einheitskanister, en stryktålig 20-liters ståldunk.

Dunken hade utvecklats fyra år tidigare av företaget Schwelmer Eisenwerk Müller & Co. på Hitlers order.

Nazisterna förberedde sitt blixtkrig och behövde transportera enorma mängder drivmedel över stora avstånd.

Se närmare på en Wehrmacht-Einheitskanister:

Innan kriget bröt ut lade Pleiss beslag på tre dunkar. Hösten 1940 lämnade han dem till de allierade, så att de skulle kunna tillverka kopior.

Projektet tog fart först 1943, men sedan gjorde dunkarna stor nytta, i synnerhet efter D-dagen.

”Utan dunkarna skulle det ha varit omöjligt för våra styrkor att förflytta sig genom Frankrike med en fart som överträffade tyskarnas blixtkrig”, sa USA:s president Roosevelt.

Dunken används än i dag. På engelska kallas den för jerry can, en hänvisning till britternas öknamn på tyskarna – jerries. På svenska går den under beteckningen ”jeepdunk”.