Claus Lunau/HISTORIE
Konstantinopels kätting hindrade fiendens flottor.

VIDEO: Vatten höjde monsterkättingen

Konstantinopels stora kätting vägde hundratals ton. Tack vare en sinnrik motvikt som drevs med vatten- och människokraft kunde kättingen på bara några minuter spärra av inseglingen.