Lutande tornet i Pisa.

Lutande tornet i Pisa.

Varför lutar tornet i Pisa?

Det lutande tornet i den italienska staden Pisa är en del av världsarvet – men varför står det inte rakt?

2 maj 2017 av Björn Lundberg / Allt om Historia


SVAR
Det berömda tornet i italienska Pisa uppfördes i etapper under närmare tvåhundra år, från 1173 till 1372. Byggnaden är en så kallad kampanil, ett fristående klocktorn placerat bakom stadens magnifika domkyrka.

Redan fem år efter att arbetet inleddes uppstod problem. När tre våningar hade uppförts började tornets tunga bas av marmor sjunka ner i den vattenrika och leriga marken. Tornet började luta påtagligt. Arkitekterna hade helt enkelt underskattat behovet av en stadig grund.

Hundra år senare upptogs arbetet på nytt. För att stabilisera konstruktionen rätade konstruktörerna upp de följande våningarna något. Därför är det cylinderformade tornet något krökt, vilket tydligt syns när man tittar närmare på dess form.

SÅ BLEV BIRGITTA DEN HELIGA

Under 1900-talet förstärktes mar­ken runt tornet med cement, men byggnaden lutade ändå allt mer. Risken för en kollaps var överhängan­de. Efter omfattande renovering öppnades tornet åter för besökare år 2001.

I dag lutar det 56 meter höga tornet med ungefär fyra grader. Det betyder att byggnadens tak befinner sig 3,9 meter sidledes från konstruktionens bas nere vid marken. 

Kanske är du intresserad av...