Varför kollapsade Tacoma Narrows-bron?

Vad fick Tacoma Narrows-bron att "galoppera"?

Tacoma Narrows-bron i USA var världens tredje längsta hängbro när den invigdes i juli 1940.

Men den titeln fick bron bara behålla i fyra månader. Den 7 november kollapsade bygget – likt en scen tagen ur en tecknad serie.

Den dagen blåste en hård vind på cirka 18 m/s och eftersom bron inte var aerodynamiskt korrekt byggd, utan ”fångade” vinden, började bron att svänga.

Bron, som senare blev känd som "Galopperande Gertie" fick allt kraftigare sväng­ningar och körbanan vreds i till synes omöjliga vinklar.

Fotograf var fast på bron

Fotografen Leonard Coats­worth rapporterade om händelsen för Tacoma News Tribune och blev fast på bron:

"Runt omkring mig kunde jag höra betongen ge vika. Jag försökte få tag i min hund Tubby men kastades till marken. Hela bilen började glida från sida till sida", berättade han senare.

"Jag kröp mer än 450 meter bort till tornen. Jag flämtade efter andan, skrapade knäna blodiga och händerna blev blåslagna och svullna när jag höll fast mig i stenen. Till slut chansade jag, reste mig och sprang i säkerhet".

Brokollapsen krävde ett dödsoffer

Leonard Coatsworth hann precis komma av bron innan den störtade. Dessvärre klarade sig inte hunden, som blev olyckans enda döds­offer.

Först tio år senare, år 1950, byggde ingenjörerna en ny bro. Den här gången vidtog de flera viktiga åtgärder: Konstruktionen var mer hållfast och hade fått ”hål”, så att vinden kunde blåsa rakt igenom bron.

Den nya bron från 1950 står kvar ännu, men den ”dansande” bron har blivit känd som ett skräckexempel i hela världen och används flitigt i läroböcker om fysik.

Se Tacoma Narrows-bron kollapsa i denna video:

Video