Shutterstock
Vasilijkatedralen i Moskva

Varför har ryska kyrkor lökkupoler?

I århundraden har ryska kyrkor smyckats med färgglada, lökformade kupoler. Historikerna har flera förklaringar på den annorlunda och färgstarka företeelsen.

Rysk-ortodoxa kyrkor skiljer sig ofta från västeuropeiska kyrkor genom sina färgglada, lökformade kupoler. Bakgrunden till de särpräglade kupolerna är dock oklar. Enligt en hypotes kommer inspirationen från orientaliska moskéer i bland annat Indien och Persien.

En annan hypotes är att kupolerna var ett arkitektoniskt knep, som skulle få kyrkorna att se större och mer imponerande ut. En tredje förklaring är att kupolerna fick sin form av praktiska skäl, för att snön lättare ska glida av taken under den ryska vintern.

Vasilijkatedralen i Moskva

Vasilijkatedralen vid Röda torget är en av Moskvas mest välbesökta sevärdheter.

© Anton Zelenov

Kupolerna är 800 år gamla

När ryssarna började sätta lökformade kupoler på sina kyrkor är också osäkert. På rysk konst äldre än 1200-talet förekommer det inga lökkupoler, och ryska historiker har analyserat gamla religiösa målningar och teckningar och konstaterat att lökkupoler dök upp i Ryssland först på 1200-talet.

En av de mest kända lökkupolkyrkorna är Vasilijkatedralen i Moskva, som stod färdig den 12 juli 1561. Kyrkan har sina ursprungliga kupoler, som det sägs att Ivan IV lät uppföra för att markera erövringen av det muslimska khanatet i Kazan 1552. Åtta av kupolerna symboliserar antalet ryska angrepp på staden Kazan, medan den nionde uppfördes som gravkammare åt Ivan.