Holländarna byggde tusentals väderkvarnar för att torrlägga landets lågt liggande våtmarker

Varför har Holland så många kvarnar?

Varför byggde holländarna så många väderkvarnar?

25 november 2010

De berömda holländska väderkvarnarna användes under hundratals år för att dränera landets lågt liggande områden. Kvarnarna är därför ofta byggda på fördämningar.

Projektet att dränera landet påbörjades under 1500-talet, när invånarna i Amsterdam tömde sjöarna norr om staden med hjälp av kvarnar. Tekniken var enkel. Först dämde holländarna upp ett område, och sedan grävde de djupa diken dit vattnet rann. Stora kvarnhjul, som drevs av de kraftiga vindarna över det flacka Holland, drev i sin tur skovelhjul eller en enkel arkimedesskruv, som tömde ut vattnet ur dikena. Så småningom var det uppdämda området helt dränerat, och ny jordbruksmark hade kommit i dagen.

Effekten av arbetet med väderkvarnarna kan vi se än i dag. Över 30 procent av Holland ligger under havsytans nivå men i dag håller stora slussystem havet på avstånd.

Kanske är du intresserad av...