Varför byggdes triumfbågen i Paris?

Vem lät bygga monumentet?

Triumfbågen var ursprungligen kejsar Napoleons idé, men monumentet uppfördes först efter hans död.

År 1806 ville Napoleon uppmärksamma den franska arméns triumfer. I mer än tio år hade Frankrike kämpat sig ut ur revolutionens kaos och var nu den stormakt som dominerade Europa.

Napo­leon bestämde sig för att hylla­ såväl sina soldater som sig själv med en triumfbåge – som i antikens Rom.

Att valet föll på en triumfbåge var föga förvånande. I hela Frankrike rådde en retrovåg, som innebar att romerska idéer flitigt kopierades.

Arkitekten Jean Chalgrin ritade en stor båge, vars ytor skulle smyckas med klassiska figurer, som alla symboliserade höjdpunkter under krigen.

Namnen på segrar och hjältar skulle täcka bågens valv.

Namnen på 660 franska hjältar är ingraverade på insidan.

Vid Napoleons fall år 1815 var bågen ännu långt ifrån färdig, och de återvändande franska kungarna stoppade byggandet. Först när de störtades ännu en gång 15 år senare kunde arbetet återupptas.

Triumfbågen stod färdig år 1836, och på väg mot sin nuvarande viloplats i Invalid­domen fördes Napoleons lik genom monumentet.

.