Themsens rörliga för­dämning har oftast alla portar öppna.
© Alamy/Imageselect

Varför byggdes flodbarriären över Themsen?

Vad fick England att uppföra den stora Thames Barrier i London?

26 augusti 2016 av Jannik Petersen
År 1953 drabbades Storbritanniens nordöstkust av översvämningar. En våldsam storm drog in då tidvattnet stod som högst och havet steg till 5,6 meter över normalt vattenstånd. Översvämningarna kostade 307 britter livet.

Invigdes år 1984

Även i London, 40 km uppför floden Themsen, flödade vatten­massorna och två personer omkom. Efter katastroften satte den brittiska regeringen igång det stora byggprojektet för att förhindra att historien upprepade sig. De beslutade att bygga barriärer över floderna Themsen och Hull som skulle hålla vattnet borta, men samtidigt tillåta trafik.

Thames Barrier invigdes 1984. På 80-talet stängdes barriärens portar två–tre gånger om året vid högt vatten. På 00-talet stängdes de i snitt nio gånger om året.

Portarna ligger på botten

  • Barriärens portar ligger på flodens botten och dras upp bara vid högt vatten.
  • Fördämningens fyra största portar är 20 meter höga och vilar i en betongsänka på Themsens botten.
  • Portarna sitter på stora hjul som dras upp på högkant av hydrauliska armar under tidvatten.

Även militärfartyg kan passera genom barriärens största portar och ta sig till Londons hamn. 60 000 fartyg passerar årligen Thames Barrier.

© Getty Images

Kanske är du intresserad av...