Tempel-tunnel ledde till 50 000 gravgåvor

Inom en snar framtid lär en tunnel under ett tempel i ruinstaden Teotihuacán avslöja ett uppseendeväckande fynd.

Lasermålinger viser, at flere kamre skjuler sig for enden af tunnelen. Arkæologerne håber, at kamrene er uberørte kongegrave. Udgravningen kan gå i gang, når forskerne har gravet sig igennem tunnelen om ca. et år.

Gravkammare i slutet av tunneln

Arkeologerna i pyramidkomplexet Teotihuacán cirka fem mil nordöst om Mexico City har all anledning att känna sig nöjda. Teamet har under ledning av arkeolog Sergio Gómez Chávez nämligen gjort ett fynd som kan visa sig vara ett av de största i Mexikos historia.

Fler unika fynd i sikte

Forskarna upptäckte år 2003 en 120 meter lång tunnel under Quetzalcóatl-templet i Teo­tihuacán, och efter flera års utgrävningar har man nu kommit fram till en stor kammare nära slutet av tunneln. Där har arkeologerna hittat uppemot 50 000 föremål – bland annat smycken, stenfigurer och spjutspetsar. Föremålen tros ha begravts omkring år 200 e.Kr., varefter tunneln förseglats.

Enligt arkeologerna tyder omfånget och placeringen av de unika fynden på att flera kungliga gravar döljer sig bakom den nyfunna kammaren.

"Om vi ser till antalet offergåvor har jag svårt att se att gravkamrarna kan finnas någon annanstans än här", säger utgrävningsledare Sergio Gómez Chávez. Laget har hittills grävt cirka en meter in i kamrarna och att gräva ut alla tre kamrarna beräknas ta minst ett år.

Bland de flera tusen gravgåvorna finns bland annat små statyer uthuggna i sten.

120 meter lång tunnel upptäcktes av en slump

Efter ett kraftigt skyfall upptäckte forskare år 2003 en lång tunnel in i Quetzalcóatl-templet. Nu tyder allt på att tunneln leder till flera kungliga gravkammare från ca år 200 e.Kr.

Varför är detta fynd så viktigt?

Arkeologer har aldrig hittat kvarlevorna av Teotihuacáns härskare.

Om forskarna hittar kungliga gravar i slutet av tunneln kan de få ny kunskap om bland annat de gamla indianernas ritualer och trosvärld.

Video: Se gravfynden i Teotihuacáns tempel-tunnel

Lasermätningar visar att flera kammare ligger gömda i slutet av tunneln. Arkeologerna hoppas att kamrarna är orörda kungagravar. Utgrävningarna kan påbörjas först när forskarna grävt sig igenom tunneln, om ungefär ett år.