Mount Rushmore

Så byggdes Mount Rushmore i fem steg

Det slitsamma arbetet med att hugga ut fyra enorma presidenthuvuden i hård granit och skapandet av Mount Rushmore krävde både ett omfattande förarbete, en gigantisk gipsmodell och massor av dynamit.

Det slitsamma arbetet med att hugga ut fyra enorma presidenthuvuden i hård granit och skapandet av Mount Rushmore krävde både ett omfattande förarbete, en gigantisk gipsmodell och massor av dynamit.

Bridgeman

1. Hitta rätt placering

Första steget var att hitta rätt berg för monumentet. Ursprungligen ville Borglum hugga ut sin skulptur i en närliggande granitformation, men berget där var av för dålig kvalitet. Valet föll i stället på Mount Rushmore.

2. Gör en gipsmodell

Innan han började hugga, gjorde Borglum en gipsmodell, baserad på bland annat masker och tavlor. Mindre modeller hissades upp på bergssidan för att arbetarna skulle se dem bättre. För att förstå ansiktenas konturer, var arbetarna be­ordrade av Borglum att känna på modellerna med slutna ögon.

3. Överför modellen till Mount Rushmore

Modellerna var i skala 1:12, så att 1 cm på modellen motsvarade 12 cm på berget. För att överföra modellen till berget gjorde Borglum följande:

  • 1. Ett metallskaft placerades på modellen. Vi skaftets rot sattes en vinkelmätare och en linjal som kunde vridas runt och mäta vinkeln från den centrala axeln.
  • 2. Ett blylod hängde från linjalen. Den kunde glida både fram och tillbaka, samt uppåt och nedåt, och mäta avstånden.
  • 3. Måtten multiplicerades sedan med 12 och överfördes till skulpturerna på Mount Rushmore med en liknande men större konstruktion som stod på toppen av berget.

4. Forma ansiktena med dynamit

Stora klippblock sprängdes bort med dynamit. När klippan fått formen av ett ägg, använde arbetarna mindre sprängladdningar för att forma ansiktet i grova drag. Under hela processen studerade Borglum ansiktena ur alla vinklar, för att de skulle blir så porträttlika som möjligt.

5. Putsa ansiktena

När huvudena fått sin form, avlägsnades överflödiga klippstycken med borr, lufthammare och andra verktyg. I synnerhet ögonen var Borglum noga med. Till skillnad från andra statyer, hade Borglums skapelser inte bara tomma ögon. För att ge dem liv högg skulptören ut tappar i berget på pupillernas plats. Sett på avstånd såg det ut som ögonen strålade och var levande.

Läs hela historien om hur Mount Rushmore blev till och om skulptörens många prövningar under arbetets gång.