Polfoto/Corbis

Så byggdes Kinesiska muren

Mingdynastins mur var en massiv stenmur försedd med otaliga vakttorn. Bygget sysselsatte tiotusentals arbetare.

När Ming-kejsaren ville bygga en ny mur var andra kinesiska ledare skeptiska. De två tidigare murarna hade nästan ruinerat riket, men den här gången hade arbetarna bättre utbildning, verktyg och material än de tvångsarbetare som byggde de två första kinesiska jätte­murarna.

Läs mer om historien bakom Kinesiske muren

Skottkärror skapade nya möjligheter

De flesta byggnadsarbetare var specialiserade hantverkare som fick lön för sin insats. Och medan de äldre murarna hade uppförts helt och hållet för hand, hade Ming-kejsarens arbeta­re hjälp av ny teknik.

Skottkärror, vagnar, byggnadsställningar och ramper underlättade arbetet med jord, tegelsten och uthuggna stenblock som vägde flera ton.

Lera, sten och stampar

Tillvägagångssätt och material varierade något från plats till plats men i regel byggde arbetarna först två parallella murar.

Materialet var tegelstenar av lera, brända i ugnar på plats vid muren och stora stenblock som höggs i stenbrott i närheten och transporterades till byggarbetsplatsen på kärror.

Mellanrummet mellan murarna fylldes med jord och småsten och pressades sedan ihop med ett speciellt verktyg.

Klicka på bilden och se hur olika delar av Kinesiska muren byggdes