Quiz: Heliga byggnader och platser

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13

Islams heligaste plats är en 13,1 m hög fyrkantig byggnad i mitten av världens största moské i Mekka. Byggnadens namn?

På samma sätt som muslimer reser till Mekka, förväntas hinduer besöka den heligaste av hinduismens sju heliga städer. Vilken?

I Rom står ett tempel som omkring år 120 uppfördes till de romerska gudarnas ära. Vad heter byggnaden?

Vilken av dessa platser (i Jeriko, Jerusalem resp. Hebron) räknar judarna som den heligaste inom sin religion?

Var ligger Athos, där det finns 20 ortodoxa kloster och där det endast får bo munkar? Kvinnliga besökare tillåts inte.

Islams heligaste moské utanför Saudi-Arabien ligger i Jerusalem. Vad heter moskén, som byggdes omkring år 638?

I Östasien ligger många tempel dedikerade till Konfu­cius. Det största är 1,3 km långt, har 460 rum och ligger i ...

Göbekli Tepe-helgedomen i Turkiet är världens äldsta kända människoskapta religiösa struktur. Hur gammal är den?

Var i världen ligger den så kallade Templens stad, som är ett område med mer än 860 tempel, och där ingen får övernatta?

Helgedomen Kotaijingu i Japan är Shintos heligaste plats. Vilket heligt föremål sägs finnas i Kotaijingu?

Den heligaste platsen för buddhister är ett tempel, som sägs vara uppfört på ”världens navel”. Vad heter templet?

Det imponerande Jain-­templet av marmor i Indien är uppfört på över 1 444 pelare. Vilken religion tillhör det?

Potala-palatset i Lhasa i Tibet, där fem inkarna­tioner av Dalai Lama är begravda, uppfördes första gången år ...

Kanske är du intresserad av...