När välter det lutande tornet i Pisa?

Finns det fortfarande en risk att det lutande tornet i Pisa kommer att rasa?

Det lutande tornet i Pisa - lutade från början

Sedan år 1173, i 840 år, har klocktornet i Pisa lutat där det står intill stadens katedral.

Minst lika länge har byggnaden hotat att kollapsa. Grunden vilar nämligen på ett mjukt underlag av gyttja, sand och lera.

Redan under uppbyggnaden började det 55,86 m höga tornet luta.

Arbetarna försökte lösa problemet genom att göra pelarna på tredje och femte våningen högre på den ena sidan.

Men tornet fortsatte att "luta" och år 1550 hängde toppen ut flera meter utanför botten. Lutningen förvärrades på 1800-talet, då en lokal professor grävde ut kring grunden.

Tornet rätades upp 1990

År 1990 kom ingenjören John Burland på en idé som kommer att hålla tornet stadigt i åtminstone 200 år till.

Genom att "suga ut" en del av jorden under tornets norra grund, lyckades ingenjören räta upp tornet 48 cm. Nu lutar klocktornet "bara" ut 3,9 m, och teoretiskt sett kan det stå kvar i evighet.

Jordskalv kan välta det lutande tornet i Pisa

Det är bara om byggsten­arna ger efter som tornet riskerar att rasa.

Och den risken finns eftersom stenarna på de nedre planen har försvagats under flera hundra år på grund av lutningen. Ett mindre jordskalv skulle därför kunna lägga tornet i ruiner.