Shutterstock

När öppnades den första motorvägen?

Bygget av världens första motorväg höll på att gå i stå, men projektet räddades av Benito Mussolini.

Den 21 september 1924 klippte Italiens kung Viktor Emmanuel III det röda bandet och invigde första etappen av historiens första motorväg.

Autostrada dei Laghi, som vägen döptes till, förband städerna Milano, Varese och Como och var stängd för fotgängare, cyklister, hästvagnar och andra långsamma trafikanter.

I stället var motorvägen förbehållen motorfordon, som nu snabbt kunde susa från stad till stad utan att försenas av mjuka trafikanter eller trafikljus.

Planen var att intäkter från vägavgifter skulle finansiera bygget och underhållet av Autostrada dei Laghi, men antalet bilar var på 1920-talet fortfarande så lågt att bygget hotade att avstanna.

Mussolinis fascistiska regering ingrep dock och betalade för projektet.

Mussolini, som hoppades att den nya motorvägen skulle stimulera Italiens ekonomi, betraktade bygget som en ”nationell bedrift som symboliserar framsteg, modernitet, makt och nationell storhet”.