När började man bygga skyskrapor?

Hur gamla är de äldsta skyskraporna i världen?

Två av medeltidens italienska tornhus höjer sig fortfarande över Bologna.

De flesta förknippar ordet skyskrapa med amerikanska storstäder, men italienarna började bygga på höjden redan på 1100-talet.

På den tiden var norra och mellersta Italien uppdelat i ett stort antal självständiga stadsstater, som styrdes av adelsfamiljer. Striden om makten mellan ätterna i de olika städerna var hård och blodig. Därför byggde man fästningsmurar kring husen som skydd mot grannarnas attacker, och över husen reste man höga torn för att få fri sikt över gatorna – och för att markera familjens makt och styrka.

I staden San Gimignano står 14 av de 72 ursprungliga tornen kvar än i dag. Man tror att Bologna hade mellan 80 och 100 torn under medel­tiden. Några har rasat, andra har rivits, men 21 av tornen har klarat sig, bl a Bolognas kännetecken, granntornen Torre degli Asinelli och Torre Garisenda, som står sida vid sida i stadens centrum.

Den första moderna skyskrapan var "The Home Insurance Building" i Chicago i USA. Den byggdes åren 1884–85 och var med sina 10 våningar inte den högsta byggnaden i staden men arkitekten Willian Le Baron Jenney hade konstruerat den med en stödjande stål- och järnram, och därför räknas den som den första skyskrapan. Tekniken användes senare vid uppförande av skyskrapor i hela USA.