Laserplan avslöjar dolda städer i djungeln

Med hjälp av laser har forskare på rekordtid kartlagt en mayastad dold under tät skogsvegetation. Metoden kan få en enorm betydelse för den framtida arkeologin.

Den 43 m höga Caanapyramiden byggdes på 800-talet och är en av de högsta byggnaderna i Belize.

Ny laserteknik har vänt uppochned på den arkeologiska världen. Tekniken kan leda till att den tid som arkeolo­ger lägger ned på att kartlägga ruiner i svårtillgängliga områden, t ex djungeln, kan förkortas avsevärt. De äkta makarna Arlen och Diane Chase har i hela 25 år kämpat sig igenom Belizes täta djungler med macheter för att kartlägga staden Caracol. Varken radarvågor eller s k multispektrala bilder från satelliter har kunnat avslöja vad som finns under den massiva vegetationen.

År 2009 bestämde sig de båda arkeologerna för att flyga över djungeln med ett plan, på vilket man monterat fast ett laserskanningssystem som kallas LIDAR. Strålarna från lasern trängde utan problem genom trädtäcket och reflekterades av marken därunder. Ett datorprogram omvandlade informationen till en 3D-bild av landskapet. Forskarna kunde i detalj se stora palats, hus, vägar och terrassodlingar. Efter bara fyra dagars skanning hade paret Chase fått mer information om området kring Caracol än de hade fått ihop under 25 år på marken.

I utkanten av staden försågs dess över 100000 in­vånare med grönsaker och frukt från terrassodlingar.

Enligt experter kan den nya tekniken hjälpa till att avslöja nya, okända ruiner i tättbevuxna områden i Centralamerika, Sydamerika och Asien.