Hur såg de första riddarborgarna ut?

När började Europas överklass bo i borgar? Och hur såg de allra första ut?

De första riddar­borgarna uppfördes oftast enligt denna mall.

De första riddarborgarna byggdes i Frankrike på 900-talet

Fram till dess hade bara städer omgärdats av försvarsverk, men nu började adeln befästa sina bostäder.

Orsakerna till denna byggfeber var en svag kungamakt och vikingarnas härjningar. Det var upp till varje enskild storman att skydda sin egendom mot giriga grannar och rövare från havet.
Befästningarna byggdes efter en fast mall. En vallgrav och en palissadklädd vall skyddade borggårdens verkstäder, stall och förrådsbyggnader. Själva borgen höjde sig över resten av anläggningen på en naturlig, eller anlagd, höjd.

Riddarborgar spreds till Nordeuropa

Den fungerade både som borgherrens bostad och den sista försvarslinjen mot angrepp. Därför hade borgen starka försvarsverk, även på den sida som vette in mot borggården. De första fästningarna uppfördes i trä, senare blev det vanligt att bygga i sten eller tegel.

Från Frankrike spred sig borgarna till norra Europa. Nästan alla svenska borgar är ruiner i dag. Äldst tros borg­ruinen Näs slott på Visingsös sydspets vara. Den byggdes som kunga­residens på 1100-talet.