Fransmännen gav 46 meter hög jättekvinna till USA

Frihetsstatyn väger 204 ton och är USA:s nationalsymbol. Hur kom det sig att den hamnade i New York?

Frihetsstatyn väger 204 ton och är USA:s nationalsymbol. Hur kom det sig att den hamnade i New York?

Shutterstock

Den 46 meter höga bronsstatyn i New Yorks hamn var från början en gåva från det franska folket.

Den franske upp­lys­nings­mannen Édouard de La­bou­laye kallade 1866 en rad av Frank­rikes pro­mi­nen­ta medborgare till ett möte i Paris.

Överst på dagordningen stod frågan om Frankrike skulle skänka den ameri­kan­ska befolkningen ett monument som en hyllning till landets nya li­be­rala författning och till att man nyligen avslutat ett blodigt inbördeskrig.

Fransk bildhuggare är Frihetsstatyns far

Förslaget fick stort stöd, och med på mötet var bland andra bildhuggaren Frédéric Bartholdi.

I hans huvud började ett monument i form av en gigantisk, symbolisk frihetsgudinna nu ta form.

Under de följande åren arbetade han på sin idé, och 1871 satte han kurs mot USA för att få amerikanernas stöd för projektet.

Sockeln var lika dyr som statyn

Det visade sig snabbt att ekonomin var det största problemet. Statyn skulle nämligen finansieras genom privata donationer.

Medan fransmännen finansierade själva statyn, skulle amerikanerna själva betala för statyns sockel, som – till amerikanernas förvåning – visade sig bli lika dyr som själva statyn.

Trots det samlades pengarna in, och år 1884 kunde alla 350 delar av Frihetsstatyn fraktas från Bartholdis verkstad i Frankrike till USA. Två år senare stod Frihetsstatyn färdig.