Den perfekta riddarborgen

Livsfarliga fällor, tjocka dubbelmurar och stark lök för att dölja smaken av rutten mat. En belägring kunde vara i åratal, så man måste ha tänkt på allt. Världens Historia guidar dig genom kraven på ett perfekt försvar och korar världens bästa borg.

Krav nummer 1: Ointaglig ingång

Försvararna visste att huvudporten var borgens akilleshäl. De hade därför konstruerat porten så att även den mest beslutsamme fiende skulle tänka sig för två gånger innan han gick till direktanfall. Ingången var i regel flankerad av två torn. Därifrån kunde soldaterna låta stenar och pilar regna över fienden.

Krav nummer 2: Inga svaga punkter

Byggmästaren var noga med att utnyttja vatten och berg som naturliga försvarsverk, så att de belägrade bara behövde oroa sig för angrepp från ett håll. De mest avancerade borgarna byggdes som så kallade koncentriska borgar, inspirerade av Mellanösterns tekniker. De hade en extra mur. Den yttersta muren var alltid lägre än den innersta, så att borgens soldater kunde skjuta mot fienden från båda murarna.

Krav nummer 3: Färsk proviant

Starka murar och modiga soldater var inte nog för de belägrade. Möjligheten att överleva vad direkt förknippad med storleken av borgens förrådsrum och brunnens djup. Inte ens den mest sinnrikt konstruerade borg förblev ointaglig, om försvararna dukade under av svält och törst.

.... och världens bästa riddarborg är ...

Krak des Chevaliers i Syrien. Med massiva dubbelmurar, ett perfekt läge och mer än 2.000 soldater var Krak des Chevaliers i våra dagars Syrien nästintill ointaglig. Emiren av Aleppo byggde borgen år 1031 men år 1142 tog Johanniter­orden – en orden av kristna krigarmunkar – över borgen och förbättrade försvaret så effektivt att borgen kom att bli förebild för en hel generation av europeiska medeltidsborgar.

I 130 år var Krak des Chevaliers en säker hamn för de kristna i Heliga landet, tills krigslist fick johanniterna att öppna porten.

Klicka på ikonerna för att få en guidad tur genom den legendariska riddarborgen.