Del av Stonehenge återlämnad till slut

En 90-årig borrarbetare har i 61 år haft en bit av Stonehenge, som i stort sett alla hade glömt existerade. Forskarna tror att den kan användas för att bestämma de mystiska stenarnas ursprung.

Nittioårige Roger Phillips var för svag för att resa till England, så delen lämnades tillbaka av hans söner.

En bit sten från Stonehenge har återbördats till bronsåldersmonumentet i Storbritannien. Biten avlägsnades av en borrarbetare för 61 år sedan.

Jättestenar fick stolpar

År 1958 skulle arkeologerna resa upp tre av monumentets stenblock, som hade vält. Innan arbetet inleddes behövde arkeologerna dock försäkra sig om att de båda lodräta blocken kunde klara av att bära den flera ton tunga överliggare som skulle ligga på dem.

Sprickor i stenblocken tydde på att de höll på att vittra. För att stötta blocken borrade bolaget Van Moppes därför ut tre stycken 106 centimeter långa och 2,5 centimeter breda borrkärnor ur stenen, så att stålrör kunde hålla ihop konstruktionen. Ingen brydde sig om vad som hände med de tre bitarna av Stonehenge – de betraktades som spillmaterial.

Borrarbetare tog med en bit hem

Nu visar det sig att en anställd vid Van Moppes, borrarbetaren Roger Phillips, tog en av bitarna med sig hem och hade den stående i åratal. Han behöll biten även efter att han 1976 flyttade till USA.

”Det sista vi förväntade oss var att få ett samtal från en man i USA, som hade en bit av Stonehenge”, berättar monumentets kurator Heather Sebire.

Att borra så djupt i det 4500 år gamla monumentet är i dag omöjligt att få tillstånd för, så kemiska analyser av den återfunna biten kan ge forskarna kunskaper om ­stenens härkomst och därmed om Stonehenges ursprung.