Shutterstock

Byggde goterna gotiskt?

Byggmästarna kallade inte själva sin arkitektur ”gotisk”. Den benämningen kom först under renässansen.

Germanfolken goterna har oförtjänt gett namn åt den gotiska byggstilen.

Goterna levde femhundra år innan stilen blev modern i Europa under 1100–1500-talet. Därefter inleddes renässansen, då grekisk och romersk arkitektur inspirerade byggstilen med runda valv och pelare.

De första renässanskonstnärerna såg medeltidens byggstil som en symbol för okunskap, kristen övertro och kyrkans förtryck av nya idéer och tankar.

Konstnärerna valde den nedlåtande beteckningen ”gotisk”, eftersom goterna under folkvandringarna hade intagit Rom år 410 och från 500-talet bosatt sig i Italien, södra Frankrike och Spanien.

Den italienske målaren och konsthistorikern Giorgio Vasari kallade arkitekturen för ”den barbariska tyska stilen”, i sitt verk Berömda renässanskonstnärers liv från 1550.

Han ansåg att de ”barbariska goterna” förstört den klassiska världen och dess byggstil. Byggmästarna själva kallade gotisk arkitektur för opus francigenum, ”den franska stilen”.

Från 1800-talet började den bli respekterad i Europa igen, då många gotiska byggnader restaurerades. Namnet levde dock kvar.

glas mosaik gotisk

Gotiska kyrkor kännetecknas av många färgsprakande glasmålningar.

© Gdessenne