Borgar: När blev de föråldrade?

Hur länge byggde européerna riddarborgar?

Borgen Monte San Giovanni föll år 1494 efter bara åtta timmars bombardemang.

Vid Frankrikes invasion av Italien år 1494 visade det sig att de gamla borgarna med torn och höga ringmurar hade blivit tämligen värdelösa i moderna krig. Fransmännen hade nämligen skaffat sig Europas bästa artilleri.

Kanoner hade använts i över hundra år men de var stora och klumpiga och det tog lång tid att få fram vapnen och göra dem klara för bruk. Nu hade Frankrikes armé i stället utrustats med ett mindre och mer mobilt artilleri som till och med drogs av hästar i stället för med långsamma oxar.

Ett italienskt vittne skrev att de franska kanonerna gjorde lika mycket skada på några timmar, som städerna tidigare hade upplevt under lika många dagars belägring.

Frankrike fick i slutet av 1400-talet en stor arsenal av kanoner som var små och lätta nog för arméerna att transportera.

.

Många invånare och städer kapitulerade utan strid för att slippa bombarderas av de fruktade vapnen. I fästningen Monte San Giovanni cirka 9 mil sydöst om Rom försökte man emellertid hålla stånd – vilket stod de belägrade dyrt.

Med blixtens hastighet ställde fransmännen upp sitt artilleri utanför murarna, och den 9 februari 1495 öppnade kanonerna eld. På bara åtta timmar hade de skjutit ett gapande hål i ringmurar som hade kunnat stå emot katapulter i flera veckor – om inte månader. Belägrarna stormade in och slaktade alla på Monte San Giovanni.

Efter invasionen år 1494 stod det klart att borgarnas era var förbi. I stället för höga ringmurar utrustades fästningarna hädanefter med låga, stjärnformade bastioner av jord, som det tog längre tid för kanonerna att förstöra.