2020 Tony Freeth

Antikytheramekanismen har rekonstruerats digitalt

Sedan 1901 har Antikytheramekanismen varit ett mysterium. Nu hävdar en grupp forskare att de genomskådat den antika mekanismen.

Ett forskarlag från brittiska University College London (UCL) har skapat en digital rekonstruktion av den berömda Antikytheramekanismen, som har kallats världens första analoga dator.

Resterna av den mer än 2 000 år gamla mekaniska anordningen hittades år 1901 i vraket av ett romerskt fartyg vid den grekiska ön Antikythera. Sedan dess har forskare försökt lista ut hur mekanismen fungerade. Ett av problemen har varit att vissa delar saknas.

Forskarna har skapat modellen utifrån Antikytheramekanismens fragment.

© Shutterstock

Inskriptioner på mekanismen avslöjar att den har visat solens, månens och planeternas banor på himlen. En röntgenundersökning avslöjade 2005 att mekanismen hade varit kapabel att förutsäga sol- och månförmörkelser. Forskarna vid UCL har nu kommit ett steg längre.

Arbetet utgick från ett kugghjul

På mekanismens framsida står två tal: 462 och 442. Grekerna ansåg att dessa tal överensstämde med de astronomiska cyklerna för hur många år som går mellan att planeterna Venus och Saturnus intar samma position på himlen sett från jorden.

Forskarna har lyckats att virtuellt koppla ihop de befintliga delarna – inklusive ett kugghjul med 63 kuggar – med Venus cykel. Med utgångspunkt i det kugghjulet har de rekonstruerat kugghjulen för de övriga planeterna.

Världens äldsta dator återuppstår i digital form

Forskarna har skapat en 3D-modell av hur Antikytheramekanismen kan ha sett ut.

2020 Tony Freeth & Shutterstock

Framsidan pryddes av himlakropparna

Mekanismens framsida visade enligt forskarna jorden (i mitten), månen, solen och planeterna. Utöver jorden kände antikens lärda till Venus, Mars, Jupiter, Saturnus och Merkurius.

2020 Tony Freeth & Shutterstock

Mekanismen drevs av mängder av kugghjul

Inne i mekanismen satt alla de kugghjul som styrde himlakropparnas rörelser på mekanismens framsida. Utifrån ett bevarat kugghjul med 63 kuggar har forskarna rekonstruerat resten.

2020 Tony Freeth & Shutterstock

Kalender baktill

På mekanismens baksida fanns bland annat en översikt över årets månader.

2020 Tony Freeth & Shutterstock

”Vår modell av mekanismen är den första som överensstämmer med alla de fysiska resterna, och som exakt följer de inskriptioner som ingraverats på mekanismen”, säger projektets ledaren, ingenjören Tony Freeth från UCL, enligt nyhetssajten EurekAlert.

Utifrån den virtuella rekonstruktionen tänker forskarlaget nu försöka bygga en fysisk version av mekanismen – med hjälp av endast de verktyg som antikens greker förfogade över.