Världens äldsta djurmålning upptäckt på Borneo

Ny analys tyder på att en grottmålning av en sannolikt utdöd oxart är minst 40000 år gammal. Därmed är den världens äldsta, säger forskarna bakom fyndet.

Forskarna tror att målningen föreställer en art av oxe, som sannolikt är utdöd på Borneo.

Nya undersökningar av grottmålningar på Borneo har avslöjat världens äldsta avbildning av ett djur. Målningen föreställer en oxe eller ko, och arkeologer har i samarbete med geokemister konstaterat att grottmålningen är 40000–50000 år gammal. Därmed är det världens äldsta, icke-abstrakta avbildning.

Uran användes för dateringen

Grottmålningen upptäcktes 1994, men den har varit svår att datera, för dess ålder ligger på gränsen för vad kol 14-metoden kan användas till. I stället har forskarna undersökt små mineralskorpor ovanpå målningen.

De har uppstått som resultat av flera tusen år av rinnande vatten. Skorporna består av kalk, som innehåller oerhört små mängder uranisotoper. Det radioaktiva uranet kan dateras med hjälp av sin halveringstid. Eftersom skorporna sitter på målningen kan forskarna vara säkra på att målningen är äldre än mineralerna.

Asien var först med grottmålningar

Tidsbestämmelsen utgör även ett bevis för att de figurativa grottmålningarna inte uppstod i Europa – där de äldsta gjordes för cirka 32000 år sedan. När målningen på Borneo såg dagens ljus rådde det ett tropiskt klimat på ön – vid samma tid var Europa obeboeligt och täckt av ett kilometertjockt islager.

Många motiv går igen i de europeiska och de asiatiska grottmålningarnas avbildningar av händer och djur. Forskarna ansåg tidigare att detta tydde på en förhistorisk kontakt mellan kontinenterna, men på senare år, och med tidsbestämmelsen från Borneo, har den teorin ifrågasatts.