Shutterstock
Stenåldern i bilder.

Tre miljoner år av stenålder: Så levde våra förfäder

Stenålderns människor, verktyg och konst. Dyk ner i vår rikt illustrerade översikt över människans utveckling under stenåldern.

Jämfört med stenåldern är vår egen tid bara en blinkning.

Stenåldern började när de första förhistoriska människorna upptäckte fördelarna med att använda stenverktyg för cirka 3 miljoner år sedan.

Här följer en översikt över stenålderns många perioder och en presentation av några av de många människoarter som Homo sapiens levde med och i slutändan: överlevde.

Artefakter av sten, skulpturer, vapen och verktyg - här hittar du många bilder på stora och små saker som stenåldersmänniskorna skapade.

Kom närmare de förhistoriska människorna när vi utvecklar vår nuvarande kunskap om deras levnadssätt och andliga universum under stenåldern.

Stenålderns början och slut

På stenåldern kände man inte till metall. Istället tillverkade de verktyg av sten och andra material - vilket gav stenåldern dess namn.

Stenåldern började i mänsklighetens vagga i Östafrika, där arkeologer har hittat stenverktyg som är över 3 miljoner år gamla.

Stenverktyg från Lomekwi.

3,3 miljoner år gamla stenåldersföremål som grävts fram i Lomekwi nära Turkanasjön i Kenya.

© Harmand, S, et. al.

När de första moderna människorna, Homo sapiens, utvandrade från Afrika för cirka 200 000 år sedan tog de med sig sina kunskaper överallt - bland annat konsten att tillverka verktyg av sten, trä och djurben.

Stenålderslivet varade fram till ca 3 500 f.Kr., då människor i Mellanöstern lyckades legera metallerna koppar och tenn till brons. Omkring 2 000 f.Kr. nådde de överlägsna bronsverktygen norra Europa och stenåldern blev till bronsåldern

Från apa till människa

År 2015 upptäckte forskare världens äldsta kända stenverktyg vid Turkanasjön i Kenya.

De uthuggna stenverktygen hittades i ett vulkaniskt asklager som är 3,3 miljoner år gammalt.

Enligt en teori var det apan Australopithecus afarensis ("sydapan från Afar i Etiopien") som låg bakom de primitiva verktygen.

Arten är mest känd från skelettet av kvinnan Lucy, som levde i Etiopien för 3,2 miljoner år sedan. Hennes ättlingar fick gradvis större hjärnor och mindre käkar. Sakta men säkert utvecklades apmänniskan till människa.

Rekonstruktion av förhistorisk människa: Homo Habilis.

Rekonstruktion av förhistorisk människa: Homo Habilis.

© Shutterstock

Människor före oss

På stenåldern fanns det ett antal olika mänskliga arter. Evolutionen skedde inte i en rak linje från våra första förfäder till oss. Arter kom och gick. Här är 5 av de mest omtalade människoarterna.

Homo habilis - den skickliga människan

Levde i Afrika för 2,4-1,5 miljoner år sedan. Arten är känd för sina många fina stenverktyg.

Homo ergaster - den flitiga människan

Levde för 1,9-1,3 miljoner år sedan, även i Afrika. Enligt en teori var arten den första som tämjde elden.

Homo erectus - den upprättstående människan

Levde för 1,9 miljoner till 200 000 år sedan. Arten spred sig från Afrika till Asien.

Homo neanderthalensis - neandertalarna

Levde i Europa och västra Asien för cirka 250 000 till 25 000 år sedan. Neandertalarna var kraftigare byggda och hade större hjärnor än moderna människor. De jagade bland annat mammutar med spjut.

Homo sapiens - den tänkande människan

Den uppstod i Östafrika för cirka 200 000 år sedan och spred sig sedan till alla kontinenter. I Europa och västra Asien har moderna människor korsat sig med neandertalare. Som ett resultat av detta går moderna européer omkring med 1-4 procent neandertal-DNA.

Uppfinnandet av språk och konst

Människan utvecklades gradvis och forskarna kan inte med säkerhet säga när till exempel språket uppstod.

Enligt en teori kunde redan Homo habilis kommunicera med språkljud. År 2018 visade dateringar av grottmålningar i Spanien att neandertalarna kunde beskriva sina händer så tidigt som för 65 000 år sedan.

Av allt att döma var den moderna människan inte den första människoarten som relaterade till sin omgivning genom språk och konst - två uttrycksformer som forskare traditionellt har förknippat med Homo sapiens.

Stenålderns indelning

Stenåldersgrottor vid Sassi di Matera.

Stenåldersgrottor vid Sassi di Matera i Basilicata, Italien. Bebodda fram till ca 7 000 f.Kr.

© Shutterstock

Under större delen av stenåldern levde människan som jägare och samlare.

Den stora revolutionen under stenåldern var jordbruket, som uppstod i Mellanöstern för cirka 12 000 år sedan.

I ett frodigt område mellan dagens Israel och Iran - den så kallade bördiga halvmånen - lärde sig människorna att odla marken och hålla tamdjur i stället för att vara bundna av bytesdjurens vandringar.

Detta ledde till en övergång från säsongsbetonade bosättningar till mer permanenta hus och byar.

Forskare delar därför in stenåldern i följande perioder:

Jägarstenåldern

Även känd som den tidiga stenåldern. Internationellt benämnd palæolitikum.

Mellersta stenåldern

Vissa forskare anser att det fanns en "mellersta stenålder" (mesolitisk) - med början ungefär tre årtusenden före jordbruket - då jägarna utvecklade finare stenverktyg och blev något mer bofasta.

Bondestenåldern

Även känd som yngre stenåldern. Internationellt brukar perioden kallas neolitikum.

Regionala stenålderskulturer

Jordbruket spreds relativt långsamt från Mellanöstern, så övergången från mesolitikum till neolitikum varierar från region till region. Dessutom finns det ett antal regionala stenålderskulturer och distinkta subepoker, t.ex:

Olduvai-klyftan i Tanzania.
© Shutterstock

Oldowan

Oldowan-kulturen blomstrade i Östafrika för cirka 2,4-0,5 miljoner år sedan, när människoarterna Homo habilis och Homo erectus hade en omfattande produktion av stenverktyg. Kulturen har fått sitt namn efter den arkeologiska fyndplatsen Olduvai Gorge i Tanzania.

Handyxa från Acheulean-kulturen.
© Creative Commons

Acheuléen:

Den acheuleanska kulturen varade från cirka 380 000 till 135 000 år sedan. Under denna tid var Homo erectus i både Europa och Afrika upptagna med att tillverka handkilar (stenknivar).

Stenverktyg från Mousterian-kulturen.
© Creative Commons

Moustérien

Under Mousterian-kulturen, för 125 000-32 000 år sedan, använde eurasiska jägare fint bearbetade stenverktyg, inklusive skrapor och knivar. Kulturen är kopplad till både neandertalare och Homo sapiens.

Snidad häst från den magdaleniska kulturen.
© Creative Commons

Magdalénien:

Den magdaleniska kulturen har fått sitt namn efter den franska grottan La Madeleine i Dordogne. Under perioden från cirka 17 000 till 11 000 f.Kr. led invånarna i Sydeuropa av ett kallt klimat. Människorna tillverkade kastspjut och harpuner av djurben. De tillverkade också raffinerade figurer av sten och ben och dekorerade grottväggar i grottor med magnifika grottmålningar.

Livet i stenalderen

Under större delen av stenåldern levde människor i klaner som jägare och samlare i naturen.

Människorna var nomader som sökte sig till platser där det fanns däggdjur och fåglar att jaga och bär, frukter, nötter och svampar att plocka.

Fisk och havsdjur fångades i vattendrag och vid kusten. Maten stektes eller tillagades i lerkrukor över en levande eld.

Rekonstruktion av en stenåldershydda.
© Shutterstock

Stenåldern förknippas ofta med de verklighetstrogna målningarna har hämtats från grottor i Frankrike, Spanien och andra länder.

Men även om stenåldersmänniskorna vågade sig in i de ofta djupa, mörka och kalla grottorna med facklor för att dekorera väggarna, finns det få bevis för att människor faktiskt bodde permanent i grottor.

Så enligt de flesta forskare är föreställningen om grottmänniskor en myt. Som nomader byggde människor under den mesolitiska perioden förmodligen tillfälliga hyddor av t.ex. grenar.

I den sydskandinaviska Ertebølle-kulturen (5400-3900 f.Kr.) använde man samma lägerplatser vid kusten i generationer, vilket resulterade i stora högar av ostronskal och annat matavfall.

Under den neolitiska perioden, när människor odlade samma mark under längre tidsperioder, blev bostäderna mer permanenta och de första byarna växte fram.

För 9000 år sedan uppstod världens första stad i Çatalhöyük i det som nu är Turkiet. Det fanns inga gator i staden, vars lerhus stod tätt intill varandra. Istället kunde Çatalhöyüks upp till 10 000 invånare besöka varandra via stegar och öppningar i de platta taken.

Stenålderns konst

Förhistoriska stenåldersmänniskor på jakt.

Så här kan det ha sett ut när förhistoriska människor gick på jakt - oavsett om de var Homo sapiens eller neandertalare.

© Shutterstock

Lejonmänniskor och venusfigurer

För tusentals år sedan skapade konstnärer från det förflutna verk som idag verkar förvånansvärt moderna.

Lejonmannen - skulptur i mammutelfenben från den neolitiska perioden.
© Creative Commons

Lejonmannen

Den 31,1 cm långa figuren med lejonhuvud är 35 000-41 000 år gammal och är den äldsta kända statyn i världen. Föremålet av mammutelfenben, som möjligen föreställer en shaman, upptäcktes i en sydtysk grotta 1939.

Venus från Willendorf från tre vinklar.
© Creative Commons/Bjørn Christian Tørrissen

Venus från Willendorf

Venus från Willendorf är den mest kända av Venusfigurerna - cirka 200 kvinnofigurer från den mesolitiska perioden som hittats i hela Europa. Venus från Willendorf hittades i Österrike 1908. Den tjocka stenkvinnan med fylliga bröst och tydligt markerat kön är enligt en teori en fertilitetsamulett.

Bisonfigur från stenåldern.
© Creative Commons/Jochen Jahnke

Bison som slickar på ett insektsbett.

Den cirka 15 000 år gamla, 10 cm höga skulpturen av renben eller renhorn hittades i La Madeleine-grottan i Frankrike. Ett av de finaste exemplen på den magdaleniska kulturens många skulpturer gjorda av horn och djurben.

Relief från stenåldersbosättningen Göbekli Tepe.
© Creative Commons/Sue Fleckney

Stenreliefer i Göbekli Tepe.

På den turkiska bergstoppen Göbekli Tepe finns resterna av världens äldsta tempel, som förmodligen byggdes av jägare och samlare för omkring 12 000 år sedan. I ruinerna har forskarna hittat naturtrogna reliefer, bland annat av djur.

Grottmålningar från Altamira i Spanien.
© Shutterstock

Grottmålningar i Altamira

För 13 000 år sedan kollapsade ingången till den spanska grottan Altamira, och dess verklighetstrogna grottmålningar av bisonoxar och andra djur återupptäcktes 1868. Vissa av målningarna i Altamira är upp till 35 000 år gamla.

Hällristningar från Alta i Nordnorge.
© Shutterstock

Helleristninger i Alta

Stenåldersmänniskor målade inte bara konst inne i grottor. De ristade också in bilder i klippor utomhus. De cirka 6 000 avbildningarna av bland annat renar på klipporna i Alta i Nordnorge härrör från perioden 5 000 f.Kr. till början av vår tideräkning, dvs. både från den neolitiska perioden och de efterföljande brons- och järnålder

Stendysser

En stensättning består vanligtvis av en öppen kammare omgiven av stenblock med ett enda stenblock som tak.

Medan vissa forskare framhåller stenslungorna som gravkammare, påpekar andra forskare att relativt få ben har hittats i stenslungornas kammare.

Enligt en teori kan stenrösena därför ha markerat introduktionen av jordbruket i Spanien, Nederländerna och Danmark.

Runt 3 500 f.Kr. började de första jordbrukarna i södra Skandinavien att anlägga gropar - enkla stenmonument i landskapet, som på många ställen låg öppna efter att jordbrukarna hade röjt skogarna.

De allra flesta stendösarna uppfördes i nuvarande Danmark, där några tusen har grävts ut. Enligt forskarna kan det totala antalet enbart i Danmark ha varit upp till 30 000.

Omkring 3 200 f.Kr. började de skandinaviska bönderna att bygga gånggrifter, jordtäckta gravkammare av sten. Utanför Skandinavien byggde stenåldersbönder i bl.a. Spanien, Storbritannien och Nederländerna imponerande dolmens.

Trethevy Quoit stenröse i Cornwall.
© Shutterstock

Trethevy Quoit, Corwall, Storbritannien

En av de bäst bevarade av Cornwalls många diken uppfördes omkring 3 500 f.Kr. Höjd: 2,7 meter.

Kilclooney More stenröse i Irland.
© Shutterstock

Kilclooney More, Irland

Kilclooney More är känd för sina distinkta munstycken - inklusive ett med en fågelformad toppsten.

Hunebädden i Drenthe.
© Shutterstock

Drenthe, Nederländerna.

De 54 "Hunebedden" är nederländska rösen som uppfördes av bönder i provinsen Drenthe för 5 000 år sedan. Enligt forskarna låg trattbägarkulturen - känd för sina trattformade lerkärl - bakom de äldsta monumenten i Nederländerna.

Abobeira stenröse.
© Shutterstock

Abobeira, Portugal

Stenrösen byggdes också i norra Portugal. De portugisiska rösena dateras till mellan 3 000 och 5 000 år före Kristus.

Bautasten i Carnac.
© Shutterstock

Carnac, Bretagne, Frankrike

Den som gillar stenåldersarkitektur kommer inte undan Carnac: på en liten yta finns över 10 000 monoliter som uppfördes av okända människor mellan 4 500 och 2 000 f.Kr. I Carnac finns också ett antal mystiska monument.

Stenalderen i Norden

Medan människan experimenterade med växtodling i Mellanöstern var större delen av de nordiska, baltiska och brittiska öarna täckta av is.

Den weichselska istiden varade från cirka 117 000 till 11 700 år före nutid.

Så småningom blev klimatet varmare och inlandsisen drog sig tillbaka norrut. I spåren av den smältande isen och snön följde växter, fåglar, renar och renjägare med sina jakthundar.

Den mesolitiska tidsåldern beräknas börja omkring 10 000 f.Kr. i Skandinavien, och isen försvann först från de nordligaste områdena omkring 7 000 f.Kr.

Snart växte det öppna landskapet igen med skog och renens plats som jägarnas främsta byte togs över av älgar, hjortar och uroxar.

Rekonstruerade stenåldersbåtar.

Rekonstruerade stenåldersbåtar.

© Shutterstock

Stenåldersmänniskorna högg ut trädstammar och rodde med dem i vattendrag och längs kusten. Livet följde en långsam rytm, med fiske och säljakt vid kusten på sommaren och resor inåt landet för att jaga med spjut, pilbågar och pilar på vintern.

Människorna tillverkade kläder av djurskinn, lerkärl för att förvara mat och täljde knivar och pilspetsar av flinta.

Omkring 5 000 f.Kr. började man odla i södra Skandinavien och östligaste Holland. De första jordbrukarna använde stenyxor för att röja i skogen. Jordbruket byggde på svedjebruk, dvs. att man brände ner träd för att få näringsrik aska att odla säd på.

Medan jägarna främst hade levt som nomader började jordbrukarna i Nordeuropa också att slå sig ner och bilda lokala samhällen och hierarkier.

Bönderna höll djur som nötkreatur, får, getter och grisar, och odlade grödor som korn och vete.

Stenalderkosten

Forskarna vet inte om stenålderskosten i sig var nyttigare än dagens mat.

Skelett från den neolitiska perioden har dock vanligtvis tjockare ben än vad vi har idag, vilket enligt forskarna tyder på att människor i allmänhet levde en hälsosam livsstil.

Studier av moderna ursprungsbefolkningar visar också att jägare och samlare arbetar betydligt färre timmar för att få mat än jordbrukare som ständigt måste övervaka grödor och tamdjur.

Under stenåldern, då större delen av världen var extremt glesbefolkad, var det sällan brist på mat och stress var förmodligen ett okänt fenomen.

Ändå kunde stenåldersmänniskan enligt forskarna bara förvänta sig att bli omkring 35 år gammal. Den låga medelåldern berodde på hög spädbarnsdödlighet, obotliga sjukdomar och krig mellan konkurrerande klaner.

Krig under stenåldern

Under stenåldern använde jägarna jaktredskap som spjut, pilbågar, dolkar, fiskkrokar och harpuner. Träd fälldes med vassa yxor.

Arkeologerna letar dock fortfarande efter avgörande bevis för att dessa verktyg användes för krigföring under den mesolitiska perioden - till exempel visar inga av grottmålningarna från den perioden människor i krig.

Under den neolitiska perioden ledde jordbruket dock till befolkningstillväxt och väpnad kamp om resurserna.

Ett urval av stenåldersvapen.

Ett representativt urval av stenåldersverktyg, som alla också kan användas som vapen.

© Shutterstock

Ett antal skelett från perioden visar tecken på krigsskador. Till exempel har arkeologer i Talheim, Tyskland, grävt ut en massgrav med kvarlevorna av 34 massakrerade människor från omkring 5 000 f.Kr.

[Ismanen Ötzi, som täcktes av en österrikisk glaciär för över 5 000 år sedan, var beväpnad med en pilbåge, ett pilkoger, en dolk och den senaste krigstekniken - en kopparyxa.

Analyser tyder på att Ötzi sköts i ryggen med en pil och miste livet i striden.

Slutet på stenåldern

Runt 3 500 f.Kr. upptäckte människor i Mellanöstern konsten att smida brons, en legering som består av 90 % koppar och 10 % tenn.

Även om yxor och andra metallverktyg var mycket effektiva, försvann inte stenverktygen i första taget.

Istället var det en flytande övergång mellan de två epokerna, även efter 2000 f.Kr. då brons äntligen nådde norra Europa.

Den sällsynta och dyrbara bronsen var på många håll reserverad för eliten, medan vanliga människor fortsatte att använda sten- och benverktyg och vapen i stor skala.

Tidigt under bronsåldern exporterade exempelvis invånarna i dagens Danmark stora mängder flintdolkar till grannländerna.