Shutterstock

Stenåldersmänniskor tämjde världens farligaste fågel

Kasuaren vägde som en fullvuxen man, blev nästan två meter lång och var beväpnad till tänderna. Ny forskning visar att den trots det hölls som tamfågel på stenåldern.

Ny forskning visar att hönor inte var de första fåglar som stenåldersmänniskorna tämjde. Valet föll i stället på den strutsliknande kasuaren. Fågeln lever på Nya Guinea och i Australien, där den även under stenåldern blev upp till 190 centimeter hög, vägde 85 kilo och var beväpnad med 12 centimeter långa klor.

”Det är en stor, ilsken fågel, som inte kan flyga, men som mycket väl kan sprätta upp dig”, förklarar Kristina Douglass vid Penn State University i USA.
Jägare och samlare i Nya Guinea behövde därför vara oerhört försiktiga om de ville komma åt de stora fåglarnas kött.

Så sent som 2019 dödade en kasuar i fångenskap sin amerikanska ägare – genom att trampa på honom och hugga honom med de 12 centimeter långa klorna.

© Shutterstock

Väntade vid boet

En undersökning av 1 000 skal från kasuarägg som hittats vid stenåldersboplatser gjorde att forskarna kom på hur jägarna och samlarna gjorde för 18 000 år sedan.

”Vi fann att en övervägande majoritet av äggskalen härrörde från de senare stadierna av ruvningen”, förklarar Kristina Douglass.

Om stenåldersmänniskorna hade velat ha ägg hade de ätit dem kort efter att de lagts. Forskarnas hypotes är att våra förfäder i stället bevakade kasuarernas bon och stal äggen strax innan de skulle kläckas.

I likhet med många andra fågelungar knyter kasuarkycklingar an till den första levande varelse de ser. Genom att befinna sig nära äggen när de kläcktes såg Nya Guineas jägare och samlare till att de fick tama kasuarer, som kunde slaktas när de vuxit sig stora.